Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f ทรูเชิญชวนร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2” - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

ทรูเชิญชวนร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2”


 ทรูเชิญชวนร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลกว่า 1 ล้านบาท 
กรุงเทพฯ 13 กันยายน 2554 – กลุ่มทรู เชิญชวนเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ ส่งคลิปวิดีโอร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2” หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถส่งผลงานออนไลน์ผ่านwww.trueplookpanya.comหรือที่ตู้ปลูกปัญญา ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2554 สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ หรือ 02-699-1747, 02-699-6699 หรืออีเมล์ admin@trueplookpanya.com

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======