Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f iApps: แนะนำแอพลดราคา โหลดฟรี ประจำวัน 15 Jan 2012 - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

iApps: แนะนำแอพลดราคา โหลดฟรี ประจำวัน 15 Jan 2012มีกระทู้อัพเดทเอพประจำวันอยู่ สามารถเข้าไปอัพเดทได้ ซึ่งอาจจะเร็วกว่าหรือมีบางแอพที่พิเศษ ลองติดตามกันดูครับผม ส่วนแอพลดราคา โหลดได้ฟรีสำหรับ iDevice ที่นำมาอัพเดทกันวันนี้ มาติดตามกันได้เลย
สำหรับ iPhone


Agent Rabbit ($0.99 -> Free, 15.1 MB)Description

The evil alien attempts to occupy the Earth, and preparing to launch a massive attack on humans. In order to win the war, they are secretly sending the UFO to ambush in the forest. They are planning to gather massive UFOs to launch a sudden attack on the humans and occupy the earth. Unfortunately, UFO’s main competition, the eagles who are known as the king of forest air surrendered to the aliens. A group of pigeons detect there are increasing number of UFOs, they realize this will be a calamity. Pigeons are ready to tell the humans in advance about the incoming disaster. Pigeons want human military to prepare before the sudden attack. The aliens afraid their plan will prematurely expose to humans, so they send the eagles to kill the pigeons. Fortunately, the forest hare notice the alien’s conspiracy, he realizes only the pigeons has the ability to pass on this information to humans. The hare understands his top priority is to protect this group of pigeons. In order to protect the Earth and smash the alien’s conspiracy, the forest hare picks up the gun to protect these lovely pigeons. He uses his precise shooting skill to kill the incoming eagles and the UFOs. He swears to protect these lovely pigeons and fight with the aliens until his last breath.Recurring Events ($0.99 -> Free, 618.7 KB)

Description

Recurring Events is free today in collaboration with the AppEvent-action in January! Visit www.appevent.com for more free apps in the next days!


Recurring Events lets you repeat an event any way you want!
Need advanced recurring options for your calendar events? Like a project meeting on Monday and Thursday every 2 weeks, or a reminder to send out your tax invoices on the last Friday of the month? With Recurring Events you can create such complex repeating events with just a few taps! You can even preview occurrences before adding an event. All events are fully customizable and compatible with every iPhone calendar app.


Fotoyaki ($0.99 -> Free, 5.5 MB)

Description

Over 250,000 downloads!!!
Thanks for all the downloads! And as always... Go Foto!!!

••••••••••••••••••••••••••

••• RE: Location Access & Mosaic •••
If you are having issues with the Mosaic effect not working, Please enable access to Location data for Fotoyaki. Since camera roll pictures are geo-tagged and contain information about where they were shot, Fotoyaki needs permission to be able to access all your pictures in the library at once. We are not actually asking for your Location, but just access to the meta-data stored in the pictures. And, Fotoyaki DOES NOT, and WILL NEVER use this data!

iOS 4 users: Delete App. Re-install it, and "Allow" access when prompted.
iOS 5 users: Open Settings App > Location Services > Fotoyaki > ON. If that doesn't work, re-install app and grant access.


Bomb on Pixel City ($0.99 -> Free, 5.4 MB)

Description

If you like playing older computer, video and arcade games, just try Gamopat Studio first release ! Classic videogames from the beginning of the 80s on your iPhone, iPod and iPad !

In Bomb the Pixel City you pilot a bomber which has to destroy the enemy installations. Try to avoid anti-aircraft, protect hospitals and destroy the missile silo ! Go fast before crashing on the buildings ! "Ancestral gameplay" with non stop action ! Easy handling and additictive gameplay, you will enjoy the scoring competition on Game Center !

Super World Adventures ($1.99 -> Free, 20.0 MB)

Description

Download the New FAADChat App by @FreeAppADay.com, make new friends and vote together to make the best paid apps of 2012 like "Super World Adventures" FREE!
a WILD BOAR has STOLEN your LUNCH! now it's TIME to CATCH HIM!
สำหรับ iPhone/iPadFascination ($0.99 -> Free, 18.8 MB)

Description

The classic American boardwalk game is reborn for iOS!

Incredibly realistic physics simulation cretes the classic twirling ball action from the real game!

Fascination is as simple as a game can be. Just roll the ball down the table! Each hole the ball goes through turns on a corresponding light on the board. Get a line of five lights, horizontally, vertically, or diagonally to win! But watch out, you're not alone! Other players are racing to get a line first!

Bonus tickets are awarded for the special red and yellow lines!

Use the tickets you win to buy awesome prizes that further enhance the game!

Fun for all, small or tall, as long as you can roll a ball!
Fascination!


Seraph ($1.99 -> Free, 18.3 MB)

Description

Download the FAADChat App by @FreeAppADay.com, make new friends and vote together to make the best paid apps like "Seraph" FREE!

Based on the Experimental Gameplay Project winner "Star Fall", streak across a surreal landscape collecting dreams and avoiding terrible nightmares. As you hurtle through the sky faster and faster, slow down time to help navigate the crowded dreamscape. Keep your falling star burning as long as you can by gathering the blue-tinted Lucid Dreams to strike back and cleanse nightmares.

Rat'n'Band ($0.99 -> Free, 121.3 MB)


Description

###NOW FOR FREE IN A LIMITED WEEKEND OFFER###

"This game is really well made. The aesthetic is unified and detailed. The challenges are solid and the game has a really nice flow. It’s always nice to see a developer put in a great effort, stick to their high standards."...PlusOne Apps

#NEW AND NOTEWORTHY ADVENTURE AND PUZZLE GAME IN UK, GERMANY, RUSSIA AND SWITZERLAND

#REACHED 2nd PLACE IN TOP PAID ADVENTURE AND 3rd IN PUZZLE GAMES IN SLOVAKIAN APP STORE!

#SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!

Highly entertaining puzzle adventure game with eyecandy graphics and addictive gameplay. Both kids and grown-ups will love Jeremy and everyone will have fun either playing it alone or together with their children. Each episode comes with a different difficulty level and principles. Playing alone is fun, but with a help of your 'little genius' it can be even more entertaining & enlightening experience.
ข้างล่างนี้ไม่มีอะไรนอกจากอิงแหล่งที่มาเว็บต้นขั้วนะครับ ใครอยากอัพเดทต้นขั้วให้เข้าไปที่
ที่มา [HIDE] แอพแอดไวซ์ ประจำวันที่ 15 Jan 2011 [/HIDE]

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======