Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f ทีโอทีเลือกโนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส ในการอัพเกรด3G สู่HSPA+ พร้อมรองรับ LTE - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

ทีโอทีเลือกโนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส ในการอัพเกรด3G สู่HSPA+ พร้อมรองรับ LTE
ทีโอที ไว้วางใจเลือกโนเกีย ซีเมนส์ เน็ต เวิร์คสให้เปนผู้อัพเกรดโครงข่าย 3G สู่ HSPA+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริการบรอดแบนด์ไร้สายให้กับลูกค้ากว่า 7.2 ล้านรายของทีโอที และเพิ่ม ความเร็วในการดาวน์โหลดสู่ระดับ 42 เมกะบิตจากระดับความเร็วที่7.2 เมกะบิต ต่อวินาทีในปจจุบันการอัพเกรดจะเสร็จ สิ้นภายในเดือนเมษายนปนี้


“ธุรกิจเครือข่ายไร้สายในไทยมีการ แข่งขันสูงมาก ดังนั้น ทีโอทีจึงมั่นใจว่า TOT 3G ตอบโจทย์และดีที่สุดสำหรับลูก ค้า ด้วยปริมาณความต้องการใช้บริการ ด้านข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของ ลูกค้า และสภาพตลาดที่ถูกกระตุ้นด้วย Smart Phone กลุ่มโอเปอเรเตอร์ต่าง เริ่มลงทุนในเทคโนโลยี3Gช่วงเวลานี้จึง เปนโอกาสที่เหมาะสมที่ทีโอทีจะอัพเกรด โครงข่าย TOT 3G โดยโนเกียซี เมนส์ เน็ตเวิร์คส ได้เข้ามาช่วยสนับสนุน การพัฒนาและขยายโครงข่ายให้สามารถ รองรับปริมาณความต้องการของ บรอดแบนด์ไร้สายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ได้ นอกจากนี้ โซลูชั่นของโนเกีย ซี เมนส์ เน็ตเวิร์คส ยังช่วยให้ทีโอทีสามา รถพัฒนาโครงข่ายสู่ 4G ด้วยเทคโนโลยี LTE ได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลาอีกด้วย” นายมนต์ชัยหนูส่งรักษาการกรรมการผู้ จัดการใหญ่ทีโอที กล่าว


“การใช้สมาร์ทโฟนมีความแพร่หลายและ เปนเรื่องปกติธรรมดามากขึ้นในประเทศ ไทยเช่นเดียวกับที่อื่นๆ ผู้คนจึงเริ่มหันมา ใช้แอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวน มาก เครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายจึ ง จำเปนต้องสามารถที่จะจัดการกับปริมาณ ความต้องการด้านความจุเหล่านี้และ สามารถสร้างความพึงพอใจในการใช้งาน ให้กับลูกค้าได้ ซึ่งทีโอทีได้สร้างความ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรองรับความต้องการ เหล่านี้ได้ด้วยการอัพเกรดโครงข่ายสู่ เทคโนโลยี HSPA+ ก่อน”นายกฤติกา มหัทธนกุล ประธานกลุ่มธุรกิจเอเชีย เหนือ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟก โนเกียซี เมนส์ เน็ตเวิร์คส กล่าว

โซลูชั่น all-IP ready HSPA+ ของ โนเกียซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส ทำงานบน เทคโนโลยี Dual Carriers HSDPA, สถานีฐาน Flexi Multiradio และ 3G Radion Network Multicontroller (RNC) โซลูชั่นนี้ยังรวมถึง Liquid Core’s ATCA-based Mobile Switching Server (MSS) ซึ่งมา พร้อมกับสถานีฐาน Flexi Multiradio ซึ่งจะช่วยให้การปรับเปลี่ยนสู่LTE เปนไป อย่างราบรื่น

โครงข่ายของทีโอที ซึ่งรวมถึงจีเอส เอ็มและ 3Gจะได้รับการตรวจสอบและ ปรับใช้ให้เหมาะสมด้วยระบบการจัดการ เครือข่าย NetAct ของโนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส นอกจากนี้ ยังมีโซลูชั่น Location Based Services ที่จะช่วย ให้ทีโอทีสามารถนำเสนอบริการเสริม (Value Added Services –VAS) อย่างเช่นการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามพื้ นที่ให้กับลูกค้าได้

บริการที่โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส จะ จัดหาและส่งมอบให้กับทีโอทีนั้น ครอบคลุมตั้งแต่บริการด้านการวางแผน เครือข่าย การนำปฏิบัติและการปรับใช้ให้ เหมาะสม รวมถึงบริการด้านสนับสนุนการ ปฏิบัติการและการฝกอบรมอีกด้วย

เกี่ยวกับโนเกียซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส

โนเกียซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส เปนผู้ เชี่ยวชาญด้านบรอดแบนด์ไร้สายชั้นนำ ระดับโลก ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้นำนวั ตกรรม ทางเทคโนโลยีไร้สายมาโดยตลอดนับ ตั้งแต่การใช้สัญญาณโทรศัพท์ผ่านจีเอส เอ็มครั้งแรกจนถึงการใช้สัญญาณ โทรศัพท์ผ่านLTE ครั้งแรก เจ้าหน้าที่ที่ มีความเชี่ยวชาญในระดับโลกของเราได้ สร้างสรรค์ศักยภาพใหม่ๆ ให้กับเครือ ข่ายของลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ เรา ยังเปนผู้จัดหาเครือข่ายไร้สายที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก รวมถึง ความชาญฉลาดในการเพิ่มมูลค่าให้กับ เครือข่ายเหล่านั้น และบริการต่างๆ ที่จะ ทำให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นไร้ อุปสรรค

โนเกียซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส มีสำนักงาน ใหญ่อยู่ที่เมืองเอสพู ประเทศฟนแลนด์ และมีสำนักงานสาขาในอีกกว่า 150 ประเทศ โดยมียอดขายสุทธิกว่า 14 พัน ล้านยูโรในป พ.ศ. 2554 http://www. nokiasiemensnetworks.com

Published with Blogger-droid v2.0.4

1 ความคิดเห็น

The great brotherhood กล่าวว่า...

ยินดีต้อนรับสู่ภราดรภาพที่ยิ่งใหญ่
คุณต้องการเป็นสมาชิกของอิลลูมินาติในฐานะภราดรภาพที่จะทำให้คุณร่ำรวยและมีชื่อเสียงในโลกและจะมีอำนาจในการควบคุมคนที่อยู่ด้านบนสุดของโลก คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง, ศิลปิน, นักการเมือง, นักดนตรี, นักเรียน, คุณต้องการที่จะรวย, มีชื่อเสียง, มีประสิทธิภาพในชีวิต, เข้าร่วมลัทธิของพี่น้องอิลลูมินาติในวันนี้และได้รับผลรวมทันที $ 2 ล้านต่อสัปดาห์และบ้านฟรี ทุกที่ที่คุณเลือกที่จะอยู่ในโลกนี้และรับ $ 20,000,000 ต่อเดือนด้วยเงินเดือน% 2026
ประโยชน์ที่มอบให้กับสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วม ILUMINATI
1. รางวัลเงินสด $ 800,000 USD
2. Elegant Dream CAR ใหม่มูลค่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
3. ดรีมเฮ้าส์ซื้อในประเทศที่คุณเลือก
4. หนึ่งเดือนของวันหยุดพักผ่อน (ชำระเต็มจำนวน) ไปยังจุดหมายการท่องเที่ยวในฝันของคุณ
5. หนึ่งปีของสมาคมกอล์ฟแพคเกจ
6.V.I.P การรักษาที่สนามบินทุกแห่งในโลก 7. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยรวม 8. การเข้าถึงโบฮีเมียโกรฟ
9. ชำระรายเดือน 99,000,000 เหรียญสหรัฐเข้าบัญชีธนาคารของคุณทุกเดือนในฐานะสมาชิก
10. เดือนทำเครื่องหมายนัดกับผู้นำระดับโลก 5 อันดับแรกและ 5 อันดับแรกของโลก
หากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับเราในสัญลักษณ์ของมือของซาตานในกลุ่มภราดรภาพอิลลูมินาติที่ยอดเยี่ยมโปรดติดต่อเราทางอีเมล collonburr3@gmail.com

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======