Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f โนเกียแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โนเกีย ประเทศไทย - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

โนเกียแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โนเกีย ประเทศไทย


กรุงเทพฯ 23 มกราคม 2556: โนเกียประกาศแต่งตั้ง นายญาณธน  สิมะวานิชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของโนเกีย ประเทศไทย สร้างการเติบโตและความสำเร็จ รักษาตำแหน่งผู้นำในประเทศไทย พร้อมขยายตลาดสมาร์ทโฟน

ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าว นายญาณธน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขาย โนเกีย ประเทศไทย เป็นเวลา 5 ปี โดยรับผิดชอบการพัฒนา ผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของช่องทางการขายในประเทศไทย โดยใช้ศักยภาพของช่องทางการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

นายญาณธน ร่วมงานกับโนเกียตั้งแต่ปี 2537 และเติบโตมาพร้อมกับบริษัท มีบทบาทสำคัญทั้งในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ และธุรกิจโครงข่ายสื่อสารของโนเกีย  โดยดำรงตำแหน่งสำคัญๆได้แก่ ผู้จัดการด้านบริหารงานลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย จนกระทั่งถึงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายตามลำดับ

นายญาณธน  สิมะวานิชกุล กรรมการผู้จัดการ  โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยทีมงานคนไทยที่เปี่ยมศักยภาพและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผมมั่นใจว่า เราจะรักษาความสำเร็จ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำทั้งในตลาดโทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฟนได้ตามกลยุทธ์หลักที่โนเกียวางไว้” พร้อมเสริมว่า “ผมตั้งใจจะนำประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในเมืองไทยมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารไร้สายใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ให้กับผู้บริโภคชาวไทย และนำความสำเร็จมาให้กับพันธมิตร”

นายญาณธนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปี 2534 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับโนเกีย
โนเกียมีพันธะสัญญาในการเชื่อมโยงผู้คน เราผนวกเทคโนโลยีอันก้าวหน้าและบริการต่างๆ สำหรับแต่ละบุคคลเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา ในทุกวัน ผู้คนมากกว่า 1.3 พันล้านคนเชื่อมโยงถึงกันผ่านอุปกรณ์สื่อสารของโนเกีย จากโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์มือถือประสิทธิภาพสูง วันนี้โนเกียผสานอุปกรณ์สื่อสารเข้ากับนวัตกรรมด้านบริการผ่าน Ovi (www.ovi.com) อาทิ ดนตรี แผนที่ แอพพลิเคชั่น อีเมล์ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ NAVTEQ ของโนเกียยังเป็นผู้นำด้านบริการระบบนำทางและแผนที่ดิจิตอลอันสมบูรณ์แบบ ในขณะที่โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส์ เป็นผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์ บริการและโซลูชั่นต่างๆ สำหรับเครือข่ายการสื่อสารทั่วโลก

ข้อมูลสื่อมวลชน ติดต่อ
ยูเค คอมมูนิเคชั่นส์ ธัชสรัญ โทร. 02 285 6631 / 089 533 0350 
จิราพร บุนนาค บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-673-8888


ประวัติผู้บริหาร
นายญาณธน  สิมะวานิชกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

นายญาณธน สิมะวานิชกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของโนเกียในประเทศไทย สร้างการเติบโตและความสำเร็จ รักษาความเป็นผู้นำตามกลยุทธ์ของโนเกียทั่วโลก

ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าว นายญาณธน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขาย โนเกีย ประเทศไทย เป็นเวลา 5 ปี โดยรับผิดชอบการพัฒนา ผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์ด้านช่องทางการขายในประเทศไทย เป็นผู้นำทีมขาย และดูแลกลยุทธ์ในช่องทางขายปลีก เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ก่อนหน้านี้ เขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย โนเกีย ประเทศไทย รับผิดชอบการวางกลยุทธ์ด้านการขาย เป็นผู้นำทีม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้กระจายสินค้า ตัวแทนจำหน่าย และผู้ให้บริการเครือข่าย

นายญาณธนเริ่มทำงานกับโนเกียครั้งแรกเมื่อปี 2537 ในธุรกิจโครงข่ายสื่อสารและได้เติบโตพร้อมมีบทบาทสำคัญ
ทั้งในธุรกิจโครงข่ายสื่อสารและธุรกิจโทรศัพท์มือถือของโนเกีย ประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการด้านบริหารงานลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย และหัวหน้าฝ่ายขายตามลำดับ

นายญาณธนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปี 2534 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======