Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f ซิสโก้, ฮาตาริ ไวร์เลส และทรู อินเทอร์เน็ต ผนึกกำลัง ขยายฐานลูกค้าตลาดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบน “คลาวด์เซอร์วิส” - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

ซิสโก้, ฮาตาริ ไวร์เลส และทรู อินเทอร์เน็ต ผนึกกำลัง ขยายฐานลูกค้าตลาดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบน “คลาวด์เซอร์วิส”


กรุงเทพฯ, ประเทศไทย — 12 กุมภาพันธ์ 2556 — ซิสโก้, ฮาตาริ ไวร์เลส ผู้ให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลชั้นนำของไทย และ ทรู อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำของไทย ขยายความร่วมมือในการให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนระบบคลาวด์ ภายใต้ชื่อ Hatari AdNet ซึ่งนับเป็นโซลูชั่นราคาประหยัดที่สามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลดิจิตอลทั่วไปให้เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงลูกค้าในรูปแบบที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการทำให้แบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันด้วยการให้บริการบนระบบคลาวด์

ด้วยการผสมผสานของเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ โครงสร้างพื้นฐานและความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง ซิสโก้, ทรู อินเทอร์เน็ต และฮาตาริ ไวร์เลส ได้นำเสนอโซลูชั่นที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์โดยใช้คลาวด์เป็นแพลตฟอร์มในการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของลูกค้า ซึ่งการขยายความร่วมมือในครั้งนี้ได้ครอบคลุมช่องทางจัดจำหน่าย การบริการด้านเทคนิค การบริการลูกค้า และการลงทุนด้านการทำตลาด

ประเด็นสำคัญ:

  • การทำงานร่วมกันระหว่างซิสโก้, ฮาตาริ ไวร์เลส และทรู อินเทอร์เน็ต นับเป็นการนำเสนอแนวทางที่ ดีที่สุดในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนระบบคลาวด์สำหรับอนาคตโดยอาศัยความเป็นผู้นำของซิสโก้ด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ความแข็งแกร่งในการเป็นผู้ให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลของฮาตาริ ไวร์เลส และความชำนาญในการเป็นผู้ให้บริการบนระบบคลาวด์ ของทรู อินเทอร์เน็ต

  • ผู้นำอุตสาหกรรมสามรายร่วมมือกันนำเสนอโซลูชั่นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่ลูกค้าเพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการปรับใช้บริการ เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสด้านการขาย ด้วยช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลสำหรับธุรกิจค้าปลีก

  • ทรู อินเทอร์เน็ต ได้นำโซลูชั่นมาร่วมให้บริการในสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนระบบคลาวด์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทฯในการนำเสนอการบริการบน คลาวด์เซอร์วิส โดยทรู อินเทอร์เน็ต จะให้บริการ Hatari AdNet ในรูปแบบของการบริการเสริม (value-added service) สำหรับลูกค้าองค์กร และเพื่อส่งเสริมการขาย ทรู อินเทอร์เน็ต ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยทีมผู้ชำนาญงานจาก Hatari Adnet ในเรื่องการบริการด้านเทคนิค การบริการลูกค้าในรูปแบบของซิสโก้-ฮาตาริสำหรับการจัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนระบบคลาวด์

  • ประโยชน์ที่ลูกค้าองค์กรจะได้รับจากบริการ Hatari AdNet มีดังนี้:
o        เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยอาศัยการจัดการระยะไกล
o        สร้างรายได้ให้กับลูกค้ารีเทลมากขึ้น โดยการเพิ่มโอกาสในการขายอย่างต่อเนื่อง
o        สามารถนำเสนอเนื้อหาข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องบนหลายหน้าจอพร้อมกันได้ พร้อมทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือจากส่วนกลางและการให้บริการตนเอง
    • การบริหารจัดการจากส่วนกลางและการปรับใช้คอนเทนต์ได้อย่างรวดเร็วผ่านจอแสดงผลความละเอียดสูง (HD) และจอแสดงผลแบบทัชสกรีน
    • สามารถส่งเนื้อหาหลากหลายรูปแบบไปยังหน้าจอที่เฉพาะเจาะจงตามเวลาที่กำหนด ทำให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพสูงสุดและเจาะกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

·         สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอลนคลาวด์เซอร์วิสเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่มีหลายสาขาและทำหน้าที่เป็น สื่อดิจิตอลภายนอกบ้าน(digital-out-of-home network - DOOH network) เช่น สถานีรถไฟฟ้า ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานท่องเที่ยว สาขาธนาคาร หรือสถานีขนส่ง

  • ฮาตาริ ไวร์เลส เป็นคู่ค้าที่ได้รับการรับรองจากซิสโก้ในประเทศไทย


คำกล่าวสนับสนุน:

·         ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน

การขยายความร่วมมือระหว่างซิสโก้, ฮาตาริ ไวร์เลส และทรู อินเทอร์เน็ต นับเป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดเมืองไทย โดยลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและแพลตฟอร์มที่เหนือชั้นในการเร่งการเปลี่ยนรูปการให้บริการเดิมๆไปสู่รูปแบบการให้บริการบนคลาวด์ (Cloud Delivery Model) เทคโนโลยีเครือข่าย รวมถึงแอพพลิเคชั่นแบบบิวท์อินอัจฉริยะ และการสนับสนุนด้านการเงินที่แข็งแกร่งจากซิสโก้จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และการใช้บริการ Hatari AdNet จะกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในอนาคต

·         นายวิชัย วนวิทย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด
"ฮาตาริ ไวร์เลส ได้ร่วมมือกับซิสโก้ และทรู อินเทอร์เน็ต ในการนำเสนอบริการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนแพลตฟอร์มคลาวด์ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า  ฮาตาริ ไวร์เลส มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับซิสโก้ และทรู อินเทอร์เน็ต เพื่อผลักดันการให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อให้สอดคล้องกับยุคของคลาวด์ในปัจจุบัน โดยเรามีแผนที่จะทำตลาดร่วมกับทรู อินเทอร์เน็ต เพื่อขยายฐานลูกค้า ด้วยการจัดหาบริการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลที่ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

เราคาดว่ารายได้ครัวเรือนจะเพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจเอสเอ็มอีจึงจำเป็นต้องขยายช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในยุคที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย เช่น การใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, โมบิลิตี้ และเทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบัน และช่วยให้คนไทยมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถนำเสนอบริการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนระบบคลาวด์แก่ลูกค้าองค์กรของทรู อินเทอร์เน็ต และช่วยให้ลูกค้าเหล่านี้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

·         นายวสุ คุณวาสี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
ทรู อินเทอร์เน็ต มีความยินดีที่ได้ร่วมกับ ซิสโก้ และฮาตาริ ในการนำเสนอบริการรูปแบบใหม่อันทันสมัย Hatari Adnet สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนระบบคลาวด์ ซึ่งถือเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับวงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างเหนือชั้น อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในการให้บริการคลาวด์ ความร่วมมือในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก สะดวกในการการติดตั้งอุปกรณ์ ประหยัดค่าใช้จ่ายผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เกี่ยวกับบริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

ฮาตาริ ไวร์เลส เป็นผู้นำตลาดสำหรับโซลูชั่นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล โดยได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วมากกว่า 6,000 จุดทั่วประเทศ ในภาคธุรกิจธนาคารและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอลรูปแบบคลาวด์สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีหลายสาขา อาทิเช่น ร้านค้าปลีก ร้านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และธุรกิจเสริมความงาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอโซลูชั่นการบริหารจัดการคิวงาน (Queue Management) ที่มีการติดตั้งอยู่ตามสาขาต่างๆ หลายร้อยแห่ง ที่เชื่อถือได้และสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดได้อย่างยืดหยุ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.Hatari Adnet.com

สามารถติดตาม Hatari Adnet ผ่านทาง:


เกี่ยวกับทรู อินเทอร์เน็ต
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร และเป็นผู้นำด้านคอนเวอร์เจนซ์เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง ทรู อินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป ลูกค้าเอสเอ็มอี และกลุ่มธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งได้การยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็นผู้รังสรรค์นวัตกรรมใหม่และให้บริการที่หลากหลาย เช่น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการเช่าวงจรสัญญาณ บริการคลาวด์ ระบบเมล์ และบริการด้านความปลอดภัย  นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย เช่น การป้องกันไวรัส การป้องกันมัลแวร์ และการป้องกันสปายแวร์  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trueinternet.co

เกี่ยวกับซิสโก้:
ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกด้านไอทีที่ช่วยให้ธุรกิจและบริษัทต่างๆสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์และปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดจากการเชื่อมต่อ (connect) ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ http://thenetwork.cisco.com ผลิตภัณฑ์ซิสโก้ในประเทศไทยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดยพาร์ทเนอร์ของ Cisco Systems International B.V ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในเครือซิสโก้ ซีสเต็มส์ ทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======