Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f PR: ออราเคิลเปิดตัว Oracle® Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations Machine - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

PR: ออราเคิลเปิดตัว Oracle® Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations Machine

Oracle, The World's Largest Enterprise Software Company Press Release


 ทำลายสถิติการทดสอบประสิทธิภาพ รองรับลูกค้า 100 ล้านรายได้อย่างเหนือชั้นผล
ผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยให้สถาบันการเงินรองรับมาตรฐาน IFRS สำหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงและการประเมินมูลค่า
กรุงเทพฯประเทศไทย – 29 มิถุนายน 2554
ข้อเท็จจริง
·        ออราเคิลเปิดตัวระบบบริหารความเสี่ยงและการประเมินมูลค่าตามมาตรฐาน IFRS สำหรับสถาบันการเงิน หรือ Oracle® Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่สถาบันการเงินในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards IFRS)
·        ข้อกำหนดใหม่ของ IFRS สำหรับการจัดทำเอกสารและความโปร่งใสทางการเงิน ส่งผลให้กระบวนการทำบัญชีป้องกันความเสี่ยงและการประเมินมูลค่าซึ่งดำเนินการโดยบุคลากรไม่สามารถใช้การได้ในทางปฏิบัติ และเนื่องจากตลาดมีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์สำหรับการทำบัญชีป้องกันความเสี่ยง
·        กฎระเบียบใหม่ๆ เช่น กฎหมาย Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ในสหรัฐฯมาตรฐาน Basel III และการปรับใช้มาตรฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน IFRS ส่งผลให้มีการเชื่อมโยงที่เข้มงวดมากขึ้นระหว่างฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารการเงิน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง
·        Oracle Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations เป็นส่วนหนึ่งของชุดแอพพลิเคชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Oracle Financial Services Analytical Applications) โดยใช้รูปแบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในระดับบัญชีและสถาปัตยกรรมแอพพลิเคชั่นร่วมกัน จึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกัน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Oracle Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations ช่วยให้สถาบันการเงิน:
·        ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IFRS ด้วยการจำแนกประเภทและคำนวณมูลค่ายุติธรรมสำหรับตราสารทางการเงิน การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และการคำนวณและตรวจสอบประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง
·        สร้างและปรับแต่งกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเพื่อใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สถาบันการเงินจะสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงแบบย้อนหลัง ปรับใช้เงื่อนไขและสถานการณ์สมมติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต และจัดการขั้นตอนการตัดรายการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และ
·        ใช้ประโยชน์จากเอนจิ้นการคำนวณเพื่อทำการประเมินมูลค่าอย่างสอดคล้องกันระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหารการเงิน และใช้กระบวนการเดียวกันสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและการกระทบยอดโดยครอบคลุมหลากหลายแอพพลิเคชั่นทางด้านการเงินและความเสี่ยง
 คำกล่าวสนับสนุน
·        “เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ประกอบกับแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจและความจำเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการลดความซับซ้อนของระบบไอที จึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแพลตฟอร์มหลักทางด้านการเงินให้ทันสมัย โดยอาศัยโซลูชั่นที่ผสานรวมความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีด้านการบริหารการเงินและผลประกอบการ รวมถึงการรายงานเรื่องความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล จะต้องมีการประเมินมูลค่าอย่างถูกต้องแม่นยำโดยคำนึงถึงความเสี่ยง  สถาบันการเงินจะสามารถดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวมาได้ในปัจจุบัน และผสานรวมโซลูชั่นที่ว่านี้เข้ากับส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการแข่งขันในตลาด พร้อมทั้งรองรับความเปลี่ยนแปลงในด้านการบัญชีและการรายงานด้านการเงิน” ไมเคิล เวอร์ซาเช่ ผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยงของ IDC Financial Insights กล่าว
·         “ในยุคสมัยที่ข้อกำหนดมีความเข้มงวดมากขึ้นและสภาวะตลาดมีความผันผวนอย่างมาก สถาบันการเงินจึงจำเป็นที่จะต้องทำการประเมินมูลค่าอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา และดำเนินมาตรการเชิงรุกสำหรับการป้องกันความเสี่ยง  โซลูชั่น Oracle Hedge Management and IFRS Valuations จะช่วยให้ธนาคารต่างๆ สามารถจัดการเกณฑ์ป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดแอพพลิเคชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของออราเคิล โดยจะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถรายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในงบการเงินได้อย่างเหมาะสม ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” เอสรามาคริชนาน รองประธานกลุ่มและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายแอพพลิเคชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของออราเคิล กล่าว
ทรัพยากรสนับสนุน
เกี่ยวกับออราเคิล
ออราเคิล (NASDAQ: ORCL) เป็นบริษัทที่นำเสนอระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทางด้านธุรกิจแบบครบวงจรบนมาตรฐานเปิดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิลมีอยู่ที่ oracle.com

 เครื่องหมายการค้า
Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าของออราเคิลและ/หรือบริษัทในเครือ ชื่ออื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======