Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f โซนี่ อีริคสัน จับมือ เจมาร์ท ขยายช่องทางการขายสมาร์ทโฟน - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

โซนี่ อีริคสัน จับมือ เจมาร์ท ขยายช่องทางการขายสมาร์ทโฟน

มร.ซาโตชิ เมกะตะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ร่วมกันผนึกกำลังความร่วมมือทางธุรกิจในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนของโซนี่อีริคสันผ่านช๊อปเจมาร์ทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของไทยอย่างเป็นทางการ  โดยโซนี่อีริคสันอาศัยจุดแข็งของเจมาร์ทที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ  จึงทำให้ทางโซนี่อีริคสันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทแล้ว ยังสามารถสร้างแบรนด์โซนี่อีริคสันได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======