Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f ผลศึกษาจากนอร์ตันคำนวณผลเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลก มีมูลค่า 114 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และนับเป็นการเปิดเผยผลสำรวจของอาชญากรรมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีผู้ตกเป็นเหยื่อกว่าล้านคนต่อวัน - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

ผลศึกษาจากนอร์ตันคำนวณผลเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลก มีมูลค่า 114 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และนับเป็นการเปิดเผยผลสำรวจของอาชญากรรมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีผู้ตกเป็นเหยื่อกว่าล้านคนต่อวัน

ผลศึกษาจากนอร์ตันคำนวณผลเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลก มีมูลค่า 114 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และนับเป็นการเปิดเผยผลสำรวจของอาชญากรรมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีผู้ตกเป็นเหยื่อกว่าล้านคนต่อวัน

กรุงเทพฯ  30 กันยายน 2554  นับเป็นครั้งแรกที่นอร์ตันทำการคำนวณมูลค่าของความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก นั่นคือมีมูลค่าความเสียหายคิดเป็น114 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ค่าความสูญเสียเพิ่มขึ้นอีก 274 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อคำนวณเวลาที่สูญเสียไปของผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ ด้วยจำนวนเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์จำนวน 431 ล้านคนทั่วโลกในปีที่ผ่านมา และมูลค่าคิดเป็นจำนวนเงินและเวลาที่สูญเสียทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 388 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้มูลค่าของอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกสูงกว่ามูลค่าของการค้าเฮโรอิน โคเคน และกัญชารวมกันในตลาดมืด (มูลค่าคิดเป็น 288 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) [i]

จากผลสำรวจปี 2553 เรื่องอาชญากรรมออนไลน์ของนอร์ตัน ระบุว่ามากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นผู้ใหญ่ (69 เปอร์เซ็นต์) ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์  ทั้งนี้ ในทุกๆ วินาทีมีผู้ใหญ่ 14 คนที่ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ ทำให้มีเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากกว่า 1 ล้านคนทุกวัน รายงานจากการสำรวจอาชญากรรมออนไลน์ของนอร์ตันระบุว่า 10เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์บนมือถือของตน  ในความเป็นจริง ผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามบนอินเทอรเน็ต ฉบับที่ 16รายงานว่าจำนวนของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ในปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 นับเป็นสัญญาณเตือนว่าอาชญากรออนไลน์กำลังพุ่งความสนใจและเป้าหมายมายังอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย  มีรายงานจำนวนของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายใหม่ๆ ที่ได้รับภัยคุกคามเพิ่มมากขึ้น  จาก 115ชนิดในปี 2552 เป็น 163 ชนิดในปี 2553 ทั้งนี้ภัยคุกคามตัวอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย การเพิ่มขึ้นของเครือข่ายทางสังคม และการขาดการป้องกันภัยที่ดี สิ่งเหล่านี้นับเป็นปัญหาหลักเบื้องหลังการเติบโตของจำนวนเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์

เป้าหมายหลัก ผู้ชาย ยุคมีเล็นเนี่ยล อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
ผลการศึกษาระบุว่าผู้ชาย อายุระหว่าง 18 ถึง 31 ปี ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์สื่อสารไร้สายมักตกเป็นเหยื่อ นั่นหมายถึงในกลุ่มนี้ จำนวน 4 ใน 5 คน (80%) ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงชีวิตของตน  ข้อมูลจากทั่วโลก โดยทั่วไป ไวรัสในคอมพิวเตอร์และมัลแวร์นับเป็นอาชญากรรมออนไลน์ที่สามารถป้องกันได้มากที่สุด ซึ่ง 54% ของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าพวกเขามีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้  ทั้งนี้อาชญากรรมออนไลน์ต่อมาคือ การหลอกลวงออนไลน์( สแคม) คือ 11% และข้อความฟิชชิ่ง คือ 10% เมื่อต้นปีนี้ ผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามบนอินเทอรเน็ต ฉบับที่ 16 ของนอร์ตันค้นพบว่ามีซอฟต์แวร์แปลกปลอมที่มีเอกลักษณ์ และมีความหลากหลาย มากกว่า 286 ล้านชนิด (มัลแวร์)  เมื่อเปรียบเทียบปี 2552 ที่มีรายงานไว้เพียง 240 ล้านชนิด เพิ่มขึ้นถึง 19%[ii]

นายเอฟเฟนดี อิบราฮิม ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า อาชญากรรมออนไลน์นั้นสามารถแพร่กระจายหรือเกิดขึ้นได้ง่ายเกินกว่าที่ผู้คนจะตระหนักถึง  ในรอบปีที่ผ่านมา จากการสำรวจผู้ใหญ่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต การตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์มีจำนวนมากกว่าอาชญากรรมปกติ 3 เท่า ทั้งนี้ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถูกสำรวจคิดว่าเขาจะกลายเป็นเหยื่ออาชญกรรมออนไลน์มากกว่าอาชญากรรมปกติในปีหน้า ทั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ายังขาดความเชื่อมโยงของการมองประเด็นของภัยคุกคามออนไลน์ที่เกิดขึ้นง่ายกว่าและมากกว่าภัยปกติ  ในขณะที่ 89% ของผู้ตอบคำถามเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องมีการนำกรณีของการตกเป็นเหยื่อออนไลน์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และคิดว่าการต่อสู้กับอาชญากรรมออนไลน์เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  รวมถึงต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและภัยนี้มากกว่านี้ และมีการลงทุนในการป้องกันภัยคุกคามออนไลน์อย่างชาญฉลาดและปลอดภัย

การขาดความเชื่อมโยงระหว่างความตระหนักและการลงมือปฏิบัติแสดงให้เห็นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าในขณะที่ 74% ของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าเขาตระหนักในเรื่องภัยคุกคามออนไลน์ตลอดเวลา แต่หลายๆ คนก็ไม่มีการป้องกันที่ดี 41% ของผู้ใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตระบุว่าเขาไม่มีชุดซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามหรือข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ที่อัพเดทล่าสุด ทั้งนี้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งพบว่าใบเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตมักมีการทุจริต (47%) และ 61% ไม่ใช้รหัสลับที่มีความซับซ้อนดีพอ หรือไม่มีการเปลี่ยนรหัสลับดังกล่าวสม่ำเสมอ ในจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ มีเพียง 16% ลงระบบรักษาความปลอดภัยมือถือที่อัพเดทล่าสุด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ ผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามบนอินเทอรเน็ต ในระดับโลก และประเทศ เข้าได้ที่: http://norton.com/cybercrimereport.

เกี่ยวกับ นอร์ตัน โดย ไซแมนเทค
ผลิตภัณฑ์ นอร์ตัน (Norton) ของไซแมนเทค  ปกป้องผู้บริโภคจากภัยคุกคามทั่วไป ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส, ป้องกันสแปม, ป้องกันสปายแวร์ และ ป้องกันฟิชชิ่ง รวมถึงบ็อต การดาวน์โหลดมัลแวร์โดยอัตโนมัติ และการแอบอ้าง โดยใช้ทรัพยากรระบบเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดหาบริการต่างๆ เช่น การสำรองข้อมูลออนไลน์ และการปรับแต่งพีซีและนำเสนอแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับความปลอดภัยออนไลน์ของครอบครัว ติดตามเฟสบุ๊คของนอร์ตันได้ที่ www.facebook.com/norton และสามารถติดตามทวิสเตอร์ได้ที่@NortonOnline

เกี่ยวกับไซแมนเทค
ไซแมนเทค (Symantec) เป็นผู้นำระดับโลกในการจัดหาโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูล และการจัดการระบบ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรให้ปลอดภัย และบริหารจัดการโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซอฟต์แวร์และบริการของเราป้องกันความเสี่ยงตามจุดต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นสูงสุด ไม่ว่าข้อมูลจะถูกใช้งานหรือจัดเก็บไว้ที่ใดก็ตาม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.symantec.com


วิธีการที่ใช้ในการทำรายงานผลสำรวจภัยคุกคามออนไลน์ของนอร์ตัน

ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 14 มีนาคม 2554 บริษัท StrategyOne ได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลจำนวนทั้งสิ้น 19,636 คน เป็นผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 12.704 คน เด็กอายุระหว่าง8-17 ปี จำนวน 4,553 คน และครูที่สอนเกรด 1-11 จำนวน 2,379 คนใน 24 ประเทศ (ออสเตรเลีย, บราซิล แคนาด จีน ฝรั่งเศส เยอรมันนี อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สเปน สวีเดน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฮอลแลนด์ ฮ่องกง เมกซิโก แอฟริกาใต้ สิงคโปร์ โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอาหรับอิมิเรทส์)

ค่าความผิดพลาดที่รับได้จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ (12,704 คน) คือ 0.87% คิดเป็นระดับความมั่นใจ 95% ข้อมูลจากทั่วโลกได้รับการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเทศมีจำนวนผู้แทนในการทำการสำรวจเท่ากัน นั่นคือจำนวนผู้ใหญ่อยู่ที่ n500

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======