Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f ฟูจิ ซีร็อกซ์ พรินเตอร์จับมือคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สานต่อโครงการ “Big Font” เปิดตัวนิตยสารแจกฟรี “ตัวใหญ่” ต้อนรับศักราชใหม่ 2556 สื่อการอ่าน เพื่อผู้มีปัญหาด้านสายตา เติมเต็มความรู้ให้สังคมอย่างยั่งยืน - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

ฟูจิ ซีร็อกซ์ พรินเตอร์จับมือคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สานต่อโครงการ “Big Font” เปิดตัวนิตยสารแจกฟรี “ตัวใหญ่” ต้อนรับศักราชใหม่ 2556 สื่อการอ่าน เพื่อผู้มีปัญหาด้านสายตา เติมเต็มความรู้ให้สังคมอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 11 มกราคม 2556 กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สานต่อโครงการ Big Font นำเสนอสื่อการอ่านสำหรับผู้มีปัญหาด้านสายตา ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีสายตาเลือนราง ในรูปแบบนิตยสารรายไตรมาส นำเสนอผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ ครอบคลุมเนื้อหาด้าน การท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพ ไว้ในนิตยสารแจกฟรีฉบับพิเศษ  ตัวใหญ่ จัดพิมพ์ฉบับแรกจำนวน 3,000 เล่ม พร้อมมอบให้กับทางสมาคมคนสายตาเลือนรางและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กระจายสู่มือกลุ่มเป้าหมายตลอดปี 2556 นี้

นิตยสาร “ตัวใหญ่แจกฟรีนี้ เป็นการผสมผสานความตั้งใจของกลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กับกลุ่มนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และเป็นทีมที่เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ KNOWLEDGE NO LIMIT! เมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งต้องการสร้างโอกาสในการอ่านให้กับผู้มีปัญหาการอ่าน  โดยร่วมมือกันผลิตสื่อการอ่าน ตัวใหญ่เพื่อสานต่อโครงการ Big Font ด้วยการจัดทำเป็นนิตยสารรายไตรมาสที่นำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยและน่าสนใจ โดยทีมนักศึกษาเป็นผู้กำหนดรูปเล่ม เนื้อหาต่างๆ ทำให้สามารถสร้างประสบการณ์จริงในการทำนิตยสารได้ 

โครงการ “Big Font” หรือตัวพิมพ์ใหญ่นี้เป็นโครงการที่ กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรายงานกิจกรรมสร้างสรรค์ของสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการจัดทำหนังสือเรียนแบบพิเศษ ที่เรียกว่า Large Font Textbook ให้กับเยาวชน ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น และสำหรับประเทศไทย หนังสือความสุขของกะทิ เป็นหนังสือเล่มแรกที่กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปี 2554 และส่งมอบให้กับสมาคมคนสายตาเลือนราง

รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ให้ความสำคัญ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในทุกคณะ และสาขาวิชาได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการเรียนจากประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งภายในและนอกห้องเรียน สร้างเจตคติที่ดีให้นักศึกษาเข้าใจสังคมอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมุ่งที่จะผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความก้าวหน้า (Progressive University) อย่างแท้จริง การมีอักษรตัวใหญ่เพื่อให้อ่านได้ชัด สบายตา คือความคิดสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดนิตยสาร ตัวใหญ่เล่มนี้ขึ้นมา


นายธวัชชัย ลลีตสุรเดช นายกสมาคมคนสายตาเลือนราง กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนสมาคมคนสายตาเลือนราง มีความประทับใจอย่างมากที่กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, และคณาจารย์รวมถึงน้องๆ นักศึกษา ช่วยกันสานต่อโครงการ Big Font และสร้างสรรค์นิตยสารแจกฟรี ตัวใหญ่ฉบับนี้ขึ้นมา มั่นใจว่านิตยสารเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้จากการอ่านให้แก่พวกเรา แม้ว่ากลุ่มคนสายตาเลือนรางจะมีอุปสรรคในด้านการมองเห็นก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการข้อมูล คราวก่อนหนังสือความสุขของกะทิ ก็ได้สร้างความสุขให้กับคนสายตาเลือนรางแล้ว การได้รับรู้ว่าสังคมเข้าใจความต้องการและสนับสนุนด้านการอ่านจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีกำลังใจมากขึ้น

นายรังสรรค์ นรัจฉริยางกูร ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าการกลับมาอีกครั้งของโครงการ Big Font ในรูปแบบนิตยสารรายไตรมาส เป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ของพวกเรา ที่ต้องการเติมเต็มคุณค่าการอ่านให้กับสังคมไทย นิตยสารแจกฟรี ตัวใหญ่เล่มนี้ได้ถูกรังสรรค์และออกแบบมาเพื่อผู้มีปัญหาด้านสายตาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ ลักษณะ Font ตัวหนังสือ รูปเล่ม และสีสันการจัดพิมพ์ต่างๆ พวกเราเชื่อว่าจะสามารถนำคุณค่าและองค์ความรู้มาให้กับกลุ่มผู้อ่านได้อย่างแน่นอนและครอบคลุมกว่าเดิม การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาคณะนิเทศน์ฯ เป็นทีมงานในการจัดทำ เป็นการเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาที่จะได้มีประสบการณ์จริง  ทำให้โครงการฯ นี้สร้างประโยชน์กำลังสอง  ผมขอขอบคุณ การสนับสนุนอย่างดีของคณาจารย์และน้องๆ คณะผู้จัดทำนิตยสารแจกฟรี ตัวใหญ่รวมถึงทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญทางการอ่าน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการทำนิตยสารในโครงการนี้

###
เกี่ยวกับโครงการ Big Font (ตัวพิมพ์ใหญ่)
โครงการ Big Font คือโครงการที่ต้องการสร้างเสริมโอกาสในการอ่านให้กับผู้ที่มีสายตาเลือนราง ด้วยการพิมพ์สื่อการอ่านพิเศษ เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผสานกับความตั้งใจของ กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างสื่อการอ่านที่มีตัวพิมพ์ใหญ่หรือ Big Font ด้วยการขยายขนาดตัวอักษร, รูปภาพ, สระและวรรณยุกต์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับระดับสายตาของกลุ่มผู้มีสายตาเลือนราง โดยรับแรงบันดาลใจมาจากรายงานกิจกรรมสร้างสรรค์ของสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น นำมาประยุกต์รูปแบบการผลิตเพื่อจัดทำรูปเล่มสำหรับภาษาไทย 

เกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีความสามารถและความชำนาญจากการฝึกปฏิบัติงานจริง และเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตของคณะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต” (นศ.บ.)

เกี่ยวกับฟูจิ ซีร็อกซ์
บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัดเป็นบริษัทร่วมทุนแบบ 75-25 ระหว่างบริษัท FUJIFILM Holdings Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท Xerox Corporation (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งพัฒนา ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์หรือเครื่องพิมพ์ในสำนักงาน, เครื่องดิจิตอลสีและขาวดำแบบมัลติฟังก์ชั่นรวมไปถึงซอฟต์แวร์ด้านการจัดการเอกสาร, โซลูชั่นและการให้บริการทั้งในประเทศญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังผลิตเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล, เครื่องมัลติฟังก์ชั่นและพริ้นเตอร์สำหรับจำหน่ายทั่วโลก

อีกด้วย  ฟูจิ ซีร็อกซ์มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาจึงนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่ก้าวล้ำสุดยอดของเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ เป็นจำนวนมากททำให้ฟูจิ ซีร็อกซ์กลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มมูลค่าในด้านต่างๆ เพิ่มความสามารถในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น ฟูจิ ซีร็อกซ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1962 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น มีพนักงานจำนวนมากกว่า 40,000 คนทั่วโลกและมีกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 60 แห่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟูจิ ซีร็อกซ์ โปรดติดต่อ 0-2660-8000 ต่อ 0211-0217 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.fxprinters.com

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======