Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f คุยแป๊ป แฮปปี้! - เด็กสมัยนี้? ของผู้ใหญ่? - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

คุยแป๊ป แฮปปี้! - เด็กสมัยนี้? ของผู้ใหญ่?
 วันนี้อยากให้ดูคลิปๆ นึง ในลิงค์นี้ ซึ่ง หากเป็นวัยทำงาน หรือวัยเรียนที่กำลังจะเข้าทำงาน น่าจะดูและเข้าใจได้ ว่าการทำงานในองค์กรต่างๆ มันก็จะประมาณนี้ล่ะ เด็กสมัยนี้ขอคนแต่ละรุ่น ก็คือเป็นรุ่นต่อรุ่น แต่สิ่งนึงที่เรามักจะพบปัญหากันก็คือ เรื่องคนมากกว่าเรื่องงาน แต่ก็ไม่แน่นะ เพราะบางทีเรื่องงานอาจจะมากกว่าเพราะอาจจะไม่ได้ให้โอกาสได้แสดงออกเต็มที่ ก็ขึ้นอยู่กับเราและคนในองค์กรนั้นๆ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังกันมา แต่สุดท้ายหากเราปรับตัวเข้าหากัน เรียนรู้กันและกัน สุดท้ายก็จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======