Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f Tech Today - โทรเลขใช้งานข้ามทวีปได้จริงในวันนี้ - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

Tech Today - โทรเลขใช้งานข้ามทวีปได้จริงในวันนี้

Cyrus West Field

   หลังจากความล้มเหลวถึง 4 ครั้ง สำหรับการสร้างโครงสร้างโทรเลขและการควบคุม ในที่สุด การโยงสายโทรเลขข้ามทวีปก็สำเร็จและใช้งานได้จริงในวันนี้นั่นเอง เป็นเวลากว่าเดือนที่ต้องจัดการการควบคุมระบบโทรเลขการโยงสายเคเบิ้ล ซึ่งเป็นยืนยันเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันในยุคนั้น เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารสุดล้ำ ที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้คนมากมาย ซึ่ง Cyrus West Field มีการลงทุนครั้งใหม่ด้านโทรเลขให้ดียิ่งขึ้นอีกทีในปี 1866

5 AUG 1858

#Tech Today (in The Past)  

ถ้ามีเรื่อง Tech วันนี้ในอดีต อยากแชร์ ไปคุยกันบน @happymanth twitter ได้นะ

 

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======