Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f อุทยานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเปิดโครงการ TCEP CODE CAMP ปั้นบุคลากรคุณภาพสู่การเป็นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

อุทยานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเปิดโครงการ TCEP CODE CAMP ปั้นบุคลากรคุณภาพสู่การเป็นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ
TCEP อุทยานเศรษฐกิจการสร้างสรรค์ไทย

ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดโลก

กรุงเทพฯ 1 กันยายน 2554 - อุทยานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย (TCEP: Thailand Creative Economy Parkหรือทีเซป เปิดตัวโครงการ TCEP CODE CAMP แนะนำ 6 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น รับกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจขยายสู่ตลาดโลก

นายประยูร  ดำรงชิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  พัฒนาอุทยานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย จำกัด กล่าวว่า อุทยานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยหรือทีเซป มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญรวมถึงการสร้างโอกาส ให้กับนักพัฒนาโปรแกรมชาวไทย เพื่อสามารถแข่งขันและส่งออกนวัตกรรมฝีมือคนไทยสู่ตลาดโลก  อุทยานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยจึงริเริ่มเปิดโครงการ TCEP CODE CAMP ที่ประกอบไปด้วย 6 หลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นในหลากหลายสื่อ  โดยตั้งเป้าผลิตบุคลากรรุ่นแรกในโครงการนี้ 6,000 คน ภายในระยะเวลา 2 เดือนหลังการอบรมทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ ทั้งนี้ทีเซ็ป คาดว่าจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพได้ตามเป้าหมาย   เนื่องจากได้จัดทีมผู้สอนที่มีพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์สาขาต่างๆ รวมถึงประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเองนำเสนอขายในโลกดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

“เรามุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ  (Creative Entrepreneur) ที่สามารถสร้างงานสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง โดยทั้ง หลักสูตรจะมีการเพิ่มเวิร์คช็อปการสร้างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ (Creative Software Entrepreneur Workshop) และเวิร์คช็อปการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking Workshop) ให้แก่ผู้เรียนเพื่อการต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการต่อไป” นายประยูร กล่าว

ค่าลงทะเบียน          20,000 บาทต่อคน
ระยะเวลาเรียน      เรียนทั้งหมด เดือน โดยจะเรียน 2 วันต่อสัปดาห์ (วันเสาร์ และวันอาทิตย์)
                        เริ่มเปิดการเรียนการสอนวันที่  ตุลาคม 2554
สถานที่เรียน            TCEP เลขที่ 390 อาคารไออีซี ชั้น 2 ซอยรามคำแหง 30 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
                                เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หมายเหตุผู้เรียนต้องใช้ Notebook ของตนเอง และควรมีความรู้พื้นฐานโปรแกรมเมอร์ภาษาใดภาษาหนึ่

โดยท่านที่สนใจ ขอเชิญร่วมงานโอเพ่น เฮาส์  TCEP  อาคารไออีซี ถ.รามคำแหง ในวันที่ 10 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยวิทยากรจะมาให้ความรู้ก่อนการตัดสินใจ ผู้เข้าร่วมงานลุ้นรับสิทธิ์เรียนฟรีมูลค่า หมื่นบาท โทรด่วนที่เบอร์ 088 510 7096  และ 02 792 2231

หลักสูตรร 6 หลักสูตรประกอบด้วย
                หลักสูตรนี้จะเรียนรู้ และฝึกฝนให้เข้าใจทักษะการพัฒนาโปรแกรมหรือเกมส์บนมือถือ Windows Phone
                สอนการพัฒนาเกมส์ด้วย Microsoft XNA Framework 4.0 ซึ่งเป็น เครื่องมือสำหรับพัฒนาเกมส์ที่สามารถนำไปติดตั้งได้ทั้งบน PC, Xbox360 และ Window Phone 7
                หลักสูตรนี้จะเป็นการให้ความรู้กับผู้ที่เข้าฝึกอบรมในลักษณะการปฏิบัติจริงตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบระบบโดยใช้ UML Diagram เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบงานตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงการทดสอบระบบงานให้ได้งานที่พัฒนาออกมาตามข้อตกลงที่ได้กำหนด (Specification) ที่ได้ระบุไว้ในตอนเริ่มต้น
                เป็หลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ไอ โอเอส (iOS) สำหรับ ไอโฟน (iPhone) ไอแพด (iPad) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในโลกในปัจจุบัน  
                เป็นหลักสูตรที่สอนการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบแอนดรอยด์ ซึ่ง Android SDK เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้มากที่สุดในโลก ซึ่งหลักสูตรนี้ครอบคลุมการพัฒนาโปรแกรมบน iOS SDK ระดับพื้นฐานด้วย
                หลักสูตรจะเป็นการให้ความรู้กับผู้ที่เข้าฝึกอบรมในลักษณะการปฏิบัติจริงตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบระบบ SharePoint ไปจนถึงการจัดการปรับแต่งอินเทอร์เฟสเบื้องต้น

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2792-2231-2 และ 088 510 7096 หรือเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tcep.co.th
               
เกี่ยวกับ อุทยานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย (TCEP: Thailand Creative Economy Park)
                อุทยานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย (TCEP) เป็นศูนย์พัฒนานักสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆเชิงพาณิชย์  เช่น ศิลปิน  นักออกแบบ  นัก  ประดิษฐ์  นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส์และ อนิเมชั่น  เป็นต้น และอุทยานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยังเป็นตลาดกลางแห่งชาติเพื่อการจำหน่ายงานผลงานสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้อุทยานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะทำหน้าที่ส่งเสริมและแสดงผลงานของนักสร้างสรรค์ โดยดำเนินการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุกสาขา เป็นศูนย์ผลิตผลงานของนักสร้างสรรค์ และเป็น ศูนย์ส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านงานสร้างสรรค์แก่ประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ  www.tcep.co.th

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======