Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f อีเอ็มซีปฏิรูปโครงการคู่ค้า Velocity กระตุ้นการเติบโต ขยายทางเลือก สร้างความแตกต่างแก่คู่ค้า - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

อีเอ็มซีปฏิรูปโครงการคู่ค้า Velocity กระตุ้นการเติบโต ขยายทางเลือก สร้างความแตกต่างแก่คู่ค้า


กรุงเทพฯ – 12 กุมภาพันธ์ 2556

ประเด็นข่าว:

·         อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น ประกาศว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญต่อโครงการ EMC Velocity™ Solution Provider ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่เรียบง่าย คาดการณ์ได้ และสร้างผลกำไรมากขึ้นแก่ตัวแทนจำหน่ายของอีเอ็มซีทั่วโลก
·         ส่วนปรับปรุงต่างๆ ได้แก่ ผลตอบแทนพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายการขาย, การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและสิทธิประโยชน์สำหรับ Velocity Specialties, การผนวกรวมโครงการคู่ค้า EMC Isilon, การขยายโอกาสในการสร้างอุปสงค์ และการขยายบริการ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ

     เนื้อหาข่าว:
อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น (NYSE: EMC) ประกาศว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญต่อโครงการคู่ค้า EMC® Velocity Solution Provider เพื่อขยายช่องทางการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นชั้นนำของอีเอ็มซีในส่วนของคลาวด์คอมพิวติ้ง และบิ๊กดาต้า ให้แก่ลูกค้าในขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดระดับกลางซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว  ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือแก่คู่ค้า Velocity Partner เพื่อให้พร้อมสำหรับการขายและ/หรือให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของอีเอ็มซี ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในความสามารถของผู้จัดหาโซลูชั่นของอีเอ็มซีสำหรับการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงโครงการต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ทันที:

·         ผลตอบแทนพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายการขายสำหรับคู่ค้าระดับ Premier และ Signatureจัดหาช่องทางรายได้ที่คาดการณ์ได้แก่คู่ค้า Velocity ชั้นนำ¹ ด้วยผลตอบแทนพิเศษตามยอดขายเทคโนโลยีของอีเอ็มซีตามที่กำหนด ซึ่งสอดรับกับแผนการของบริษัทฯ ในการบุกตลาดระดับกลาง โดยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ได้แก่ ยูนิฟายด์สตอเรจ EMC VNX® และ VNXe®, โซลูชั่นการจัดเก็บและกู้คืนข้อมูล EMC Avamar® และ EMC Data Domain® และโซลูชั่นการแคชข้อมูลแฟลชเซิร์ฟเวอร์ EMC VFCache ผลตอบแทนนี้จะจ่ายให้ตั้งแต่การขายครั้งแรก และเป็นผลตอบแทนเพิ่มเติมนอกเหนือจากผลตอบแทน Specialty2 ตามผลการดำเนินงานที่มีอยู่

·         การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ Velocity Specialty เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการขาย

-        โครงการได้ยกเลิกข้อกำหนดให้คู่ค้าต้องมีใบรับรองในการปฏิบัติงานติดตั้งเพื่อให้ได้รับระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ Specialty2 อีกต่อไป  แม้ว่าอีเอ็มซีสนับสนุนให้คู่ค้ามุ่งเน้นงานการบริการมากขึ้น แต่การลบข้อกำหนดในเรื่องข้อกำหนดให้มีใบรับรองในการปฏิบัติงานนี้ออกจากโครงการตัวแทนจำหน่ายในตอนนี้จะช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถขอรับ Velocity Specialties ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ได้รับสิทธิประโยชน์รวดเร็วขึ้น  สำหรับคู่ค้าที่รวมบริการไว้ในรูปแบบธุรกิจ อีเอ็มซีได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริการ Velocity Services (ตามรายละเอียดด้านล่างนี้)
-        ไม่มีข้อกำหนดเรื่องตัวเลขยอดขายสำหรับคู่ค้าที่บรรลุระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกต่อไป
-        ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3 อย่างจึงจะสามารถเป็นคู่ค้าระดัSignature (ระดับสูงสุด) ทั่วโลก เพื่อรับรองว่าคู่ค้ามีความสามารถระดับสูงสุดในการทำตลาดและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีที่หลากหลายของอีเอ็มซี

·         โครงการคู่ค้า EMC Isilon ผนวกรวมเข้ากับโครงการ Velocity Programคู่ค้า Isilon ในอดีตสามารถรับสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ Velocity สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอีเอ็มซี และตัวแทนจำหน่ายของอีเอ็มซีที่มีอยู่จะสามารถรับสิทธิประโยชน์จากการขาย Isilon ด้วยเช่นกัน โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โครงการ Velocity

·         เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านผลตอบแทนจาก Velocity Specialtiesเพื่อช่วยให้คู่ค้าปรับเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัฑ์และบริการให้สอดรับกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับโซลูชั่นคลาวด์และบิ๊กดาต้า จึงมีการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้สามารถรับสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนภายใน Backup and Recovery Specialty: ระบบคลาวด์แบ็คอัพ EMC Mozy®, แพลตฟอร์มคลาวด์สตอเรจแบบอ็อบเจ็กต์ EMC Atmos® และสตอเรจแบบกำหนดแอดเดรสของเนื้อหา EMC Centera®  ส่วนแพลตฟอร์มสตอเรจที่เชื่อมต่อเครือข่ายแบบขยายออก EMC Isilon® สามารถรับสิทธิประโยชน์ภายใน Consolidate Specialty

·         การกระตุ้นความต้องการอย่างกว้างขวาง: เพิ่มเงินทุนในการพัฒนาตลาด (MDF)3 เพิ่มข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย อีเอ็มซีมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นสองเท่าในส่วนของเงินทุน โครงการ และทรัพยากรสำหรับการกระตุ้นความต้องการ เพื่อพัฒนาโอกาสที่ดีขึ้นให้แก่คู่ค้าเพื่อปิดการขาย และเร่งการเติบโตของรายได้

·         ฝ่ายบริการ Velocity ลงทุนปรับปรุงเครื่องมือ บริการ และทรัพยากร เพื่อเร่งการพัฒนาคู่ค้าให้มีความสามารถในการให้บริการตามมาตรฐานของ EMC:

-        ขยายไลบรารีของการฝึกอบรมบริการแบบออนไลน์และแบบมีอาจารย์ผู้สอน เพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพให้แก่คู่ค้าในการเข้าถึงการฝึกอบรมด้านเทคนิค EMC Proven Professional ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากแวดวงอุตสาหกรรม
-        ห้องปฏิบัติการออนไลน์ใหม่ ช่วยให้คู่ค้าเพิ่มพูนทักษะด้านการติดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเทคโนโลยีของอีเอ็มซี ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
-        บริการใหม่ในกลุ่ม EMC Cooperative Services เปิดโอกาสให้คู่ค้าได้รับทราบคำแนะนำจากอีเอ็มซีในเรื่องการออกแบบโซลูชั่น รวมถึงการตรวจสอบภายหลังการติดตั้ง  และด้วยบริการ EMC Cooperative Service คู่ค้าจะสามารถควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเต็มที่ พร้อมการสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญจากอีเอ็มซี เพื่อให้ได้คุณภาพการติดตั้งสูงสุด

คำกล่าวของคู่ค้า:

เกร็ก พรูเอ็ตต์ รองประธานอาวุโสของ CompuNet, Inc.

อีเอ็มซีนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายและยืดหยุ่นภายใต้โครงการ Velocity Program ดังนั้นลูกค้าของเราจึงสามารถเข้าถึงนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของอีเอ็มซี  มีโอกาสในตลาดอย่างมาก และส่วนปรับปรุงที่อีเอ็มซีเปิดตัวในวันนี้จะช่วยให้เรามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการจัดจำหน่ายสินค้าและนำเสนอบริการ และเราจะสามารถมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับบริการต่างๆ ขณะที่ตลาดขยายไปสู่คลาวด์, บิ๊กดาต้า และสภาพแวดล้อมของไอทีที่น่าเชื่อถือ

แกรี่ อเล็กซานเดอร์, ซีอีโอ, AOS (Alexander Open Systems)

 “องค์กรต่างๆ มีข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และองค์กรเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการข้อมูล และ AOS สามารถเข้ามาดูแลตรงจุดนี้ได้  ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเทคโนโลยี การซัพพอร์ต หรือการให้บริการ โครงการ EMC Velocity Partner Program จัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่พร้อมสรรพ เพื่อให้เราพร้อมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจ  นอกจากนี้ เรารู้สึกยินดีที่อีเอ็มซีให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นต่อคู่ค้า และมอบหมายให้ทีมงานฝ่ายขายทำงานร่วมกับคู่ค้าโดยตรง แทนที่จะแยกกันทำงาน  นอกจากนี้ AOS ยังสนับสนุนความมุ่งมั่นของอีเอ็มซีต่อตลาดเอสเอ็มอี เพราะถือเป็นตลาดหลักของเรา

คำกล่าวของผู้บริหารอีเอ็มซี:

เฟรด โคห์เอาต์ รองประธานฝ่ายการตลาดช่องทางจัดจำหน่ายทั่วโลกของอีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น

อีเอ็มซีมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เพื่อเร่งการพัฒนาสู่ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง รวมไปถึงการรับมือกับข้อมูลบิ๊กดาต้า และช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถจัดเก็บ จัดการ ปกป้อง และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดสำหรับลูกค้า  เราดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการ Velocity Solution Provider เพื่อช่วยให้คู่ค้าสามารถปรับปรุงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในด้านสำคัญๆ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว  เราต้องการให้คู่ค้าของเราได้รับประสบการณ์ที่เรียบง่าย คาดการณ์ได้ และสร้างผลกำไรจากการทำงานร่วมกับอีเอ็มซี  กว่าครึ่งหนึ่งของรายได้จากผลิตภัณฑ์สตอเรจที่เราได้รับ มาจากช่องทางจัดจำหน่ายผ่านคู่ค้า และด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการปรับปรุงการทำงานของคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นับเป็นข้อพิสูจน์ว่าองค์กรต่างๆ ไว้วางใจให้คู่ค้า EMC Velocity Partner ช่วยปรับปรุงธุรกิจ และเพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง

ทรัพยากรเพิ่มเติม

·         เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นคู่ค้าของอีเอ็มซี
·         ติดตาม @EMCChannel และร่วมการสนทนา #EMC บน Twitter
·         เชื่อมต่อกับอีเอ็มซีผ่านทาง Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn และ ECN
ข้อมูลเกี่ยวกับอีเอ็มซี
อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น (NYSE: EMC) เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาและจัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยให้องค์กรทุกขนาดปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากข้อมูลที่มีอยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของอีเอ็มซี คลิกไปที่ www.thailand.emc.com
###
¹โครงการ EMC Velocity Solution Provider Program ประกอบด้วย 4 ระดับ (Affiliate, Affiliate Elite, Premier และ Signature) ซึ่งมอบสิทธิประโยชน์ด้านการเงินและรางวัลตอบแทนเมื่อคู่ค้าเข้ารับการฝึกอบรมและดำเนินการตามข้อกำหนดอื่นๆ และเลื่อนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

2Velocity Specialty เป็นการรับรองความสามารถที่เหนือกว่าของคู่ค้าในการออกแบบและจัดจำหน่ายโซลูชั่นแบบครบวงจรโดยผ่านการฝึกอบรมและใบรับรองด้านการขายและเทคนิคขั้นสูงของอีเอ็มซี  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละรายงานมุ่งเน้นตามหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Backup & Recovery Specialty (การปกป้อง การทำสำรอง และการกู้คืน ของข้อมูล), Consolidate Specialty (ยูนิฟายด์สตอเรจ) และ Advanced Consolidate Specialty (สตอเรจระดับองค์กรขนาดใหญ่)

3โครงการ MDF ของอีเอ็มซีได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเร่งการพัฒนาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายสำหรับคู่ค้า EMC Velocity Partner โดยคู่ค้าจะต้องส่งรายงานข้อเสนอ MDF ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นความต้องการ และจะมีการมอบเงินทุน MDF โดยพิจารณาจากการดำเนินการตามแผนการตลาดที่ตกลงร่วมกันระหว่างคู่ค้าและอีเอ็มซี

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======