Header Ads

Hightlight

แอบ ง่วง - สมองไม่ทำงาน


ง่วงๆ แบบนี้ สมองไม่ค่อยทำงาน ไปนอนก่อนละ อาการนี้เกิดทุกทีเวลารู้สึกว่าง่วง แล้วไม่ยอมไปนอน ดังนั้น ร่างกายพูดกับเราแล้ว อย่าดื้อ จงทำตามร่างกายสั่ง

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======