Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f PR News: ออราเคิลเปิดตัวโครงการ Oracle Exastack Program สำหรับพันธมิตรด้านซอฟต์แวร์ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรเพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่ปรับแต่งและปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

PR News: ออราเคิลเปิดตัวโครงการ Oracle Exastack Program สำหรับพันธมิตรด้านซอฟต์แวร์ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรเพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่ปรับแต่งและปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Oracle, The World's Largest Enterprise Software Company 


กรุงเทพฯประเทศไทย  สิงหาคม  2554 

ข้อเท็จจริง
·        เพื่อให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์อิสระ (Independent Software Vendor ISV) และสมาชิกอื่นๆ ในเครือข่ายคู่ค้าของออราเคิล (Oracle Partner Network OPN) สามารถสร้างและนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่รวดเร็วขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นแก่ลูกค้า ออราเคิลจึงได้เปิดตัวการรับรอง Oracle Exastack Ready ซึ่งพร้อมใช้งานแล้ว และ Oracle Exastack Optimized ซึ่งจะเริ่มใช้งานช่วงปลายปี 2554 ผ่านทางเครือข่าย OPN
·        โครงการ Oracle Exastack Program มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ต้องรันโซลูชั่นของตนบนแพลตฟอร์ม Oracle Exadata Database Machineและ Oracle Exalogic Elastic Cloud ซึ่งเป็นระบบแบบครบวงจรที่มีการปรับแต่งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน  ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้พันธมิตรและคู่ค้ามีโครงสร้างพื้นฐานราคาประหยัดที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโหลดฐานข้อมูลและแอพพลิเคชั่นบนสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งไว้ภายในองค์กรและบนแพลตฟอร์มคลาวด์  พันธมิตรที่ได้รับการรับรอง Oracle Exastack Ready หรือ Oracle Exastack Optimized ภายใต้โครงการ Oracle Exastack Program จะสามารถใช้ทรัพยากร OPNเพื่อปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้ใช้
·        ด้วยการติดตั้งแอพพลิเคชั่นไว้บน Oracle Exadata Database Machine และ Oracle Exalogic Elastic Cloud ผู้ผลิตซอฟต์แวร์อิสระจะสามารถลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และความยุ่งยากซับซ้อนในการให้บริการสนับสนุน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะเกี่ยวข้องกับการสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานแอพพลิเคชั่นที่แยกต่างหาก ช่วยให้ ISV สามารถทุ่มเทความพยายามให้กับงานในส่วนหลักๆ เพิ่มความรวดเร็วในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำเสนอคุณประโยชน์ที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า
·        หลังจากที่แอพพลิเคชั่นได้รับการรับรอง Oracle Exastack Ready แล้ว ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะสามารถแจ้งแก่ลูกค้าว่าแอพพลิเคชั่นของตนสามารถใช้งานร่วมกับ Oracle Exadata Database Machine และผลิตภัณฑ์ Oracle Exalogic Elastic Cloud เช่น Oracle Solaris, Oracle Linux, Oracle Database และ Oracle WebLogic Server  ลูกค้าจะมั่นใจได้ในแอพพลิเคชั่น Oracle Exastack Optimized จากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่เป็นพันธมิตรของออราเคิล เพราะแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้รับการปรับแต่งโดยสมาชิก OPN บนOracle Exadata Database Machine หรือ Oracle Exalogic Elastic Cloud โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอความเร็ว ความยืดหยุ่นในการปรับขนาด และเสถียรภาพสูงสุด
·        พันธมิตรและคู่ค้าที่เข้าร่วมใน Oracle Exastack Program จะสามารถใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่น Oracle Exastack Ready และ Oracle Exastack Optimized เพื่อต่อยอดสู่ระดับ Platinum หรือ Diamond ใน OPN

โครงการ Oracle Exastack Program มอบโครงสร้างพื้นฐานแอพพลิเคชั่นประสิทธิภาพสูงแก่ ISV
·        โครงการ Oracle Exastack Program ช่วยให้ ISV มีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการรับรองและปรับแต่งแอพพลิเคชั่นโดยอาศัย Oracle Exastack รวมถึง:
o       Oracle Exastack Ready: Oracle Exastack Ready เปิดโอกาสให้พันธมิตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดรับสิทธิประโยชน์ทางด้านแบรนด์และโปรโมชั่นที่เฉพาะเจาะจงโดยอ้างอิงจากการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ของออราเคิล  หากแอพพลิเคชั่นของพันธมิตรรองรับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุ ก็จะสามารถใช้โลโก้ที่เกี่ยวข้องในเอกสารด้านการตลาดสำหรับแอพพลิเคชั่นดังกล่าว โดยโลโก้ที่ว่านี้ได้แก่ Oracle Solaris Ready, Oracle Linux Ready, Oracle Database Ready และ Oracle WebLogic Ready  ทั้งนี้ Oracle Exastack Ready พร้อมใช้งานสำหรับสมาชิก OPN ระดับ Gold ขึ้นไป  นอกจากนั้น สมาชิก OPN ที่เข้าร่วมในโครงการจะสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Oracle Exastack Ready เพื่อพัฒนาสู่ระดับ Platinum หรือ Diamond ในโครงการ OPN Specialized และพัฒนาสู่สถานะ Oracle Exastack Optimized
o       Oracle Exastack Optimized: When available, for OPN members at
o       Oracle Exastack Optimized:  เมื่อพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิก OPN ระดับ Gold ขึ้นไป Oracle Exastack Optimized จะรองรับการเข้าถึงโดยตรงสำหรับทรัพยากรด้านเทคนิคของออราเคิล รวมถึงห้องแล็บ Oracle Exastack ดังนั้นสมาชิก OPN จึงสามารถทดสอบและปรับแต่งแอพพลิเคชั่นของตนเพื่อนำเสนอประสิทธิภาพสูงสุดและความยืดหยุ่นในการปรับขนาดบน Oracle Exadata Database Machine หรือ Oracle Exalogic Elastic Cloud  ทั้งนี้ Oracle Exastack Optimized จะช่วยให้สมาชิก OPN ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านแบรนด์และโปรโมชั่น รวมถึงการใช้โลโก้ Oracle Exastack Optimized  นอกจากนี้ สมาชิก OPN ที่เข้าร่วมในโครงการจะสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Oracle Exastack Optimized เพื่อพัฒนาสู่ระดับ Platinum หรือ Diamond ในโครงการ OPN Specialized
o       ห้องแล็บ Oracle Exastack และการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ ISV: สภาพแวดล้อมห้องแล็บ Oracle Exastack และทรัพยากรด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเส้นทางการเรียนรู้ภายใต้คำแนะนำ และ Boot Camp) จะพร้อมใช้งานผ่านทาง OPN สำหรับสมาชิก OPN เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Oracle Exastack และรับรองแอพพลิเคชั่นสำหรับ Oracle Exastack Optimized หรือ Oracle Exastack Ready  ห้องแล็บ Oracle Exastack จะพร้อมใช้งานสำหรับการรับรองคุณสมบัติของสมาชิก OPN ที่ระดับ Gold ขึ้นไป
o       คู่ค้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในโครงการ Oracle Exastack Ready ในทันที ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาสู่สถานะ Oracle Exastack Optimized ในอนาคต  แนวทางสำหรับ Oracle Exastack Optimized รวมถึงห้องแล็บ Oracle Exastack จะพร้อมใช้งานในช่วงปลายปี 2554
คำกล่าวสนับสนุน
·        เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่างให้กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ISV จำเป็นที่จะต้องนำเสนอความสามารถใหม่ๆ และการปรับปรุงประสิทธิภาพจัดสัน อัลธอฟ รองประธานอาวุโสฝ่ายพันธมิตรและช่องทางทั่วโลกและการขายผลิตภัณฑ์ Embedded ของออราเคิล กล่าว “Oracle Exastack ช่วยให้ ISV สามารถปรับปรุงและปรับใช้แอพพลิเคชั่นด้วยโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรที่พร้อมรองรับคลาวด์ ซึ่งจะช่วยเร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ปลดล็อคฟีเจอร์และฟังก์ชั่นใหม่ และนำเสนอคุณค่าที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า
·        เรามองว่าประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความแตกต่าง” ทอม สต็อก รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของ GoldenSourceกล่าว “ในฐานะผู้จัดหาโซลูชั่นการจัดการข้อมูลระดับองค์กรสำหรับบริษัทจัดการการลงทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ Oracle Exadata Database Machine เรามองเห็นโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผลข้อมูล ด้วยการจัดหาข้อมูล ต้นฉบับ’ ที่มีคุณภาพสูงภายในเวลาอันรวดเร็ว  การบรรลุสถานะ Oracle Exastack Optimized เปรียบเสมือนตราประทับที่ยืนยันว่าโซลูชั่นของเราจัดหาประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปรับขนาดตามที่ลูกค้าของเราต้องการ
·        ในฐานะผู้นำด้านการจัดหาโซลูชั่น Revenue Intelligence สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการสื่อและความบันเทิง ลูกค้าของเราต้องการข้อมูลรายละเอียดที่พร้อมสรรพ เข้าถึงได้ง่าย และผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินและเพิ่มผลกำไร” อาลอน อากินสกี้ ประธานและซีอีโอของ cVidya Networks กล่าว“Oracle Exastack ช่วยให้โซลูชั่นของเราสามารถนำเสนอประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่ง

ทรัพยากรสนับสนุน
·        Oracle PartnerNetwork (OPN)
·        Oracle Exastack
·        เชื่อมต่อกับชุมชนคู่ค้าของออราเคิลที่ OPN บน FacebookOPN บน LinkedInOPN บน YouTube หรือ OPN บน Twitter

เกี่ยวกับ Oracle PartnerNetwork
Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized เป็นโครงการคู่ค้าล่าสุดของออราเคิล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาเครื่องมือให้แก่คู่ค้าเพื่อปรับปรุงการพัฒนา การขาย และการปรับใช้โซลูชั่นของออราเคิล  โครงการ OPN Specialized นำเสนอทรัพยากรสำหรับการฝึกอบรมและสนับสนุนความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของออราเคิล โดยมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของออราเคิล เครือข่ายคู่ค้า และโอกาสทางธุรกิจซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่วนปรับปรุงล่าสุดที่สำคัญสำหรับ OPN ก็คือความสามารถของคู่ค้าในการสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเป็นผลมาจากการพัฒนาขีดความสามารถ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ และความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกไปที่ http://www.oracle.com/partners

เกี่ยวกับออราเคิล
ออราเคิล (NASDAQ: ORCL) เป็นบริษัทที่นำเสนอระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทางด้านธุรกิจแบบครบวงจรบนมาตรฐานเปิดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิลมีอยู่ที่ oracle.com

เครื่องหมายการค้า
Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าของออราเคิลและ/หรือบริษัทในเครือ ชื่ออื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======