Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f ซอฟต์แวร์ OracleUtilities Meter-to-Cash ที่รันบนเครื่องOracle Exadata DatabaseMachine และระบบคลาวด์ Oracle Exalogic Elastic Cloud สร้างสถิติความเร็วสูงสุดในการประมวลผลข้อมูลจากมิเตอร์ 10ล้านเครื่อง - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

ซอฟต์แวร์ OracleUtilities Meter-to-Cash ที่รันบนเครื่องOracle Exadata DatabaseMachine และระบบคลาวด์ Oracle Exalogic Elastic Cloud สร้างสถิติความเร็วสูงสุดในการประมวลผลข้อมูลจากมิเตอร์ 10ล้านเครื่องซอฟต์แวร์ OracleUtilities Meter-to-Cash ที่รันบนเครื่องOracle Exadata DatabaseMachine และระบบคลาวด์ Oracle Exalogic Elastic Cloud สร้างสถิติความเร็วสูงสุดในการประมวลผลข้อมูลจากมิเตอร์ 10ล้านเครื่อง

ออราเคิลประมวลผลค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์กว่าหนึ่งพันล้านรายการและบิลลูกค้า500,000 ใบภายในเวลาแค่ 8 ชั่วโมง
กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 1กุมภาพันธ์ 2555

ประเด็นข่าว
·       ออราเคิลเปิดเผยถึงความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนในการประมวลผลบันทึกข้อมูลกว่า1,000 ล้านเรคคอร์ดและสร้างบิลลูกค้า 500,000 ใบภายในเวลา8 ชั่วโมงในช่วงกลางคืนโดยใช้ OracleUtilities Customer Care and Billing, OracleUtilities Meter Data Management และ OracleUtilities Smart Grid Gateway ซึ่งระบบทั้งหมดนี้ถูกผนวกรวมเข้าด้วยกันโดยใช้ OracleApplication Integration Architecture และรันบน OracleExadata Database Machine X2-2 และ OracleExalogic Elastic Cloud X2-2  ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบเป็นข้อมูลชุดย่อยที่ดึงมาจากการอ่านค่ามิเตอร์30,000 ล้านครั้งตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดซึ่งเป็นระดับปริมาณข้อมูลที่พบเห็นได้ทั่วไปสำหรับผู้ให้บริการสาธารณูปโภครายใหญ่
·       การทดสอบนี้ได้รับการออกแบบตามสถานการณ์จริงทางธุรกิจโดยเป็นการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากมิเตอร์อัจฉริยะ 10 ล้านเครื่องโดยที่มิเตอร์แต่ละเครื่องอ่านค่าเกือบ 100 ครั้งต่อวัน สถานการณ์สมมตินี้สะท้อนถึงความต้องการในการประมวลผลข้อมูลรายวันสำหรับผู้ให้บริการสาธารณูปโภคทั่วไป
·       การทดสอบนี้ใช้ข้อมูลมิเตอร์ในอดีต 1เดือน ผ่านทางระบบ Oracle Utilities Meter DataManagement (อ่านค่ามิเตอร์ 30,000ล้านครั้ง) และข้อมูลบิลเก่า 6 เดือนบนระบบOracle Utilities Customer Care and Billing (บิล60 ล้านใบ) การทดสอบนี้เป็นการเรียกเก็บบิลแต่ละบัญชีโดยใช้อัตราที่แตกต่างกัน 3อัตรา (ได้แก่ อัตราสำหรับช่วงเวลาที่มีการใช้งาน “สูงสุด” “ปานกลาง” และ“น้อย”)
·       การกำหนดค่าคอนฟิกูเรชั่นสำหรับการทดสอบครั้งนี้สามารถบีบอัดข้อมูลที่เก็บไว้ในอัตราส่วนสูงสุด45 เท่า โดยใช้ OracleExadata Hybrid Columnar Compression จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากสำหรับผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่จัดเก็บข้อมูลจากโครงข่ายระบบอัจฉริยะและข้อมูลอื่นๆ

คำกล่าวสนับสนุน
·       “เทคโนโลยีและระบบงานธุรกิจใหม่ๆส่งผลให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต้องจัดการกับข้อมูลที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในกระบวนการตั้งแต่การอ่านค่ามิเตอร์ไปจนถึงการเรียกเก็บเงิน การทดสอบนี้ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนนับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของโซลูชั่นซอฟต์แวร์แบบครบวงจรของออราเคิลที่รันบนระบบฮาร์ดแวร์ของออราเคิลซึ่งมีการปรับแต่งเป็นพิเศษช่วยให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคสามารถปรับขนาดระบบคลังข้อมูลเพื่อประมวลผลข้อมูลการใช้งานจำนวนมหาศาลจากมิเตอร์อัจฉริยะ  และในท้ายที่สุดข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตรวจสอบและจัดการการใช้พลังงานด้วยความยืดหยุ่นและการควบคุมที่เหนือกว่า”ร้อดเจอร์ สมิธรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจสาธารณูปโภคของออราเคิล(Oracle Utilities)
        
ทรัพยากรสนับสนุน
·       รายงานด้านเทคนิคของออราเคิล:ประสิทธิภาพของกระบวนการตั้งแต่การอ่านมิเตอร์ไปจนถึงการเรียกเก็บเงินโดยใช้แอพพลิเคชั่นทางด้านสาธารณูปโภคของออราเคิลบนOracle Exadata และ Oracle Exalogic
·        Oracle Utilities
·       OracleUtilities บน Facebook
·       Oracle Utilities บนTwitter
·        OracleUtilities บนLinkedIn   
·       ช่อง OracleUtilities บนYouTube
·       OracleUtilities บนDiigo
·       Oracle Utilities MeterData Management ที่รันบนOracle Exadata Database Machine และ Oracle ExalogicElastic Cloud สาธิตประสิทธิภาพสูงสุดในการประมวลผลข้อมูลจากมิเตอร์อัจฉริยะ
·       Oracle UtilitiesCustomer Care and Billing บนเครื่อง Oracle Exadata Database Machine สาธิตประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการประมวลผลบิลค่าสาธารณูปโภค

เกี่ยวกับฝ่ายธุรกิจสาธารณูปโภคของออราเคิล(Oracle Utilities)
OracleUtilities นำเสนอโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมด้วยเสถียรภาพช่วยให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคทุกประเภทและทุกขนาดปรับปรุงความได้เปรียบด้านการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการจัดซื้อและใช้งานเทคโนโลยี  OracleUtilities ผนวกรวมแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบบริการลูกค้าระบบบิลลิ่ง การจัดการเครือข่าย การจัดการงานและสินทรัพย์การจัดการบุคลากรที่ทำงานนอกสถานที่ และการจัดการข้อมูลมิเตอร์เข้ากับความสามารถของแอพพลิเคชั่นชั้นนำระดับองค์กรของออราเคิลรวมไปถึงเครื่องมือบิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์, มิดเดิลแวร์, เทคโนโลยีฐานข้อมูล,เซิร์ฟเวอร์ และสตอเรจ ซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวเพื่อให้สอดรับกับการผ่อนคลายกฎระเบียบของตลาดตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ OracleUtilities ช่วยให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเตรียมพร้อมสำหรับโครงการระบบมิเตอร์อัจฉริยะและโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเพื่อผลักดันการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้พลังงานและน้ำโดยอ้างอิงข้อมูลรอบด้านทั้งในส่วนของผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.oracle.com/goto/utilities

เกี่ยวกับออราเคิล
ออราเคิล(NASDAQ: ORCL) เป็นบริษัทที่นำเสนอระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทางด้านธุรกิจแบบครบวงจรบนมาตรฐานเปิดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิลมีอยู่ที่ oracle.com

เกี่ยวกับออราเคิลในภาคอุตสาหกรรม
โซลูชั่นอุตสาหกรรมของออราเคิลใช้ประโยชน์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯเพื่อรองรับระบบงานธุรกิจที่ซับซ้อนสำหรับผู้ให้บริการสาธารณูปโภคช่วยลดระยะเวลาในการนำบริการใหม่ออกสู่ตลาด ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

เครื่องหมายการค้า
Oracle และ Javaเป็นเครื่องหมายการค้าของออราเคิลและ/หรือบริษัทในเครือชื่ออื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ

# # #

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======