Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f Acer CloudMobile S500 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ด้วยรางวัล “การออกแบบยอดเยี่ยม” โดยการโหวตจากผู้อ่านจากโครงการ Cbiz Awards 2012 - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

Acer CloudMobile S500 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ด้วยรางวัล “การออกแบบยอดเยี่ยม” โดยการโหวตจากผู้อ่านจากโครงการ Cbiz Awards 2012เร็วๆ นี้ นายบุญชัย เงาวิศิษฎ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์โมบิลิตี้ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมทางด้าน การออกแบบยอดเยี่ยมในผลิตภัณฑ์ Acer Cloud Mobile S500 จากนายภิญโญ อัศวสันติชัย บรรณาธิการข่าวไอที ASTV ผู้จัดการ (www.manager.co.th) ในงานมอบรางวัลในโครงการ Cbiz Awards 2012 ณ. บ้านพระอาทิตย์

สำหรับโครงการ Cbiz Awards 20123 เป็นกิจกรรมที่ ‘ASTV ผู้จัดการออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านอุปกรณ์ไอที และค้นหาสุดยอดสินค้าไอที โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และกล้องดิจิตอล ซึ่งรางวัลทั้งหมดเป็นการมอบโดยอิงจากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินบนมาตรฐานที่ตรงไปตรงมา และเป็นการทดสอบคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการใช้งานของคนไทยโดยตรง ด้วยโดยการให้ผู้อ่านร่วมโหวตคะแนนทาง SMS และคำนวณรวมกับคะแนน จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ของทีมงาน โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับการโหวตตั้งแต่เดือน ตุลาคม ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======