Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f เลือกเล่นตัวละครตัวไหนใน Street Fighter 6 มีข้อแตกต่าง มาดูกัน - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

เลือกเล่นตัวละครตัวไหนใน Street Fighter 6 มีข้อแตกต่าง มาดูกัน

      หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเลือกตัวละครไหนดีใน 18 ตัว จนกว่าจะได้เล่นนั่นล่ะ แต่ทว่ามีข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับพิจารณาเป็นทางเลือก ใน 18 ตัวนี้ มีการควบคุม ยากง่ายต่างกัน มีวิธีการเล่นที่ต่างกัน รวมถึง ระยะการต่อสู้ที่แตกต่างกัน เรามาดูกันว่าแต่ละตัวละครเป็นอย่างไรกันบ้าง    มี 3 สิ่งที่แตกต่างกัน คือ
1. Type หรือลักษณะการเล่น มีให้เลือกทั้ง Standard คือทั่วไป, Tricky หมายถึงใช้มุก หรือยุทธวิธี, Speed คือความว่องไว รวดเร็วของตัวละคร, Power คือด้านพละกำลัง,

2. Range ชัดเจนว่ามี 3 ระยะ คือ ใกล้ กลาง และไกล
3. Ease to use  เช่นเดียวกันว่ามี 3 แบบคือ ง่าย ปานกลาง และ ยาก

ตัวอย่างเช่นMarisa  เป็นตัวที่มีพละกำลัง หรือเมื่อเข้าทำคู่ต่อสู้แล้วคู่ต่อสู้พลังจะลดเยอะกว่าตัวละครอื่น แต่เป็นตัวที่ยืนระยะกลาง และเล่นง่าย


JP เป็นตัวละครที่ใช้ทริก กลยุทธ์ มีระยะไกล และเล่นยาก

ทั้งนี้ ใน Rank จะมีการแยกตัวละคร ไม่จำเป็นต้องสร้าง ID ใหม่เหมือนภาค 5 ดังนั้นเราสามารถเลือกเล่น ตามถนัดได้ หลายตัวละคร เพื่อนำมาเป็นกลยุทธไม่การสู้ เพราะเชื่อว่าจะมีเรื่องของแพ้ทางอยู่ไม่มากก็น้อย เช่น ตัวกลยุทธ ค่อนข้างชัดเจนว่า ช้า และอาจจะแพ้เรื่องของความว่องไว หรือความรวดเร็ว เปรียบเหมือน เล่น ค้อน กรรไกร กระดาษ นั่นเอง


ทั้งหมดติตดามได้ที่ทวีตนี้
 

 

 

แนะนำเวอร์ชั่น Happy Tech Gamer ที่ youtube  
ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======