Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ เปิดตัวโซลูชั่นจัดการระบบเครือข่ายคลาวด์ไร้สายยุคใหม่ การผสานทำงานของ Aruba Central บริการผ่านระบบคลาวด์ ร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Aruba Instant ยิ่งเพิ่มศักยภาพความเร็วและเสถียรภาพให้กับเครือข่ายองค์กรทุกขนาด - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ เปิดตัวโซลูชั่นจัดการระบบเครือข่ายคลาวด์ไร้สายยุคใหม่ การผสานทำงานของ Aruba Central บริการผ่านระบบคลาวด์ ร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Aruba Instant ยิ่งเพิ่มศักยภาพความเร็วและเสถียรภาพให้กับเครือข่ายองค์กรทุกขนาด

อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ เปิดตัวโซลูชั่นจัดการระบบเครือข่ายคลาวด์ไร้สายยุคใหม่
การผสานทำงานของ Aruba Central บริการผ่านระบบคลาวด์ ร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Aruba Instant ยิ่งเพิ่มศักยภาพความเร็วและเสถียรภาพให้กับเครือข่ายองค์กรทุกขนาดกรุงทพฯ – อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ อิงค์ (NASDAQ:ARUN) ผู้นำโซลูชั่นระบบควบคุมการใช้งานเครือข่ายล้ำยุคสำหรับองค์กรโมบาย ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นใหม่สำหรับบริหารจัดการเครือข่าย WiFi ผ่านคลาวด์ (cloud-managed Wi-Fi solution) ที่ผสานความเรียบง่ายในรูปแบบของการใช้บริการผ่านระบบคลาวด์ ร่วมกับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและเสถียรภาพในการทำงาน ให้กับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการใช้งานในระดับเอ็นเตอร์ไพร์ส


โซลูชั่น Aruba cloud Wi-Fi  คือการผสาน Aruba Central ซึ่งเป็นบริการการจัดการบนพื้นฐานระบบคลาวด์เข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายในตระกูล Aruba Instant access points (APs) ที่รวมทั้งผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่าง Instant RAP-155 และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อผ่านทางสายใหม่อย่าง Instant AP-220 series ที่รองรับมาตรฐาน 802.11ac และระบบปฏิบัติการ Aruba Instant OS เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและการขยายตัวขององค์กรรวมถึงเครือข่าย ขนาดกลางขึ้นไป ที่จะช่วยให้เครือข่ายไร้สายอย่าง WiFi นั้น มีความเร็วเพิ่มขึ้น 10 เท่าเมื่อเทียบกับโซลูชั่นของคู่แข่ง และเมื่อเทียบกับคุณสมบัติการทำงานที่มีอยู่ในระบบเครือข่ายไร้สายระดับเอ็น เตอร์ไพร์สที่มีอยู่ในตลาดนั้น โซลูชั่นระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba cloud Wi-Fi นั้นช่วยให้องค์กรที่มีสำนักงานสาขาจำนวนมากนั้นจะสามารถบริหารจัดการผ่าน ทางระบบคลาวด์ที่ง่าย ไม่เหมือนที่เป็นอยู่ที่แสนจะยุ่งยากและซับซ้อน นอกจากนี้ อรูบ้า ยังทำการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม สวิตซ์ ด้วย Aruba S1500 อุปกรณ์สวติซ์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์สวิตซ์รุ่นใหม่ที่ถูกเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานกับระบบ WiFi ที่ จัดการผ่านระบบคลาวด์ และถูกออกแบบให้สามารถใช้งานทั้งในรูปแบบของสำนักงานขนาดใหญ่และสำนักงาน สาขาขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย


โซลูชั่นระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba cloud Wi-Fi ต่างจากโซลูชั่นคลาวด์รุ่นก่อนๆ โดยให้การบริหารจัดการบนคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ทำให้ระบบต้องสูญเสียความสามารถที่องค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร์สให้ความ สำคัญ อย่างเรื่องของประสิทธิภาพ, ความคงทนของระบบรวมไปถึงความยืดหยุ่น ซึ่งโซลูชั่นของ อรูบ้า ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับโซลูชั่นเครือข่าย WiFi บนคลาวด์ของคู่แข่ง และยังมีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสำรองทั้งแบบสายและเซลลูลาร์เป็นตัวเลือก ที่รับประกันได้ว่าระบบเครือข่ายจะยังสามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ 100% เมื่อเกิดเหตุการณ์เครือข่าย WAN หลักมีปัญหา และยังสามารถเลือกได้ว่าจะทำการจัดการระบบผ่านคลาวด์หรือบนระบบ นอกจากนั้น อรูบ้า ยังเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่นำเสนอระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขยายระบบ จากสำนักงานใหญ่ไปสู่สาขาต่างๆ รวมถึงบ้านของพนักงานได้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมและการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการเดียวกันทั้ง ระบบ ซึ่งจุดนี้จะช่วยขจัดปัญหาในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่หลายๆ องค์กรเจอ ว่าจะหาวิธีการจัดการอย่างไรให้ระบบของสำนักงานใหญ่และสาขานั้นเชื่อมเข้าหา กันได้อย่างไร้รอยต่อเสมือนเป็นระบบในองค์กรเดียวกัน ซึ่งโซลูชั่นระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba cloud Wi-Fi ที่มีคุณภาพระดับเอ็นเตอร์ไพร์ส นำเสนอแนวคิดในรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่กระจายการเชื่อมโยงทั้งหมด ให้สามารถบริหารจัดการจากศูนย์กลางและมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถกำหนด นโยบายการทำงานได้โดยองค์กรเอง


จุดเด่นของโซลูชั่น  Aruba cloud Wi-Fi มีดังนี้:
  • ให้ความเร็วสูงขึ้นและให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ขึ้น : ด้วยระบบฐานข้อมูลกลาง Aruba Central database ที่ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมต่อการทำงานผ่านระบบเว็บ (web-scale) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสามารถเข้าถึงข้อมูลในการจัดการอุปกรณ์จำนวนมากได้อย่าง รวดเร็วผ่านทางระบบคลาวด์ นอกจากนั้นยังเสริมให้ระบบสามารถบริการได้ที่ความเร็วสูงกว่า 10 เท่าในการดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากเมื่อเทียบกับโซลูชั่นของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งโซลูชั่น เครือข่ายไร้สาย Aruba cloud Wi-Fi นั้นยังรวมถึง อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายรุ่นใหม่ Aruba Instant 155 AP ที่ประสิทธิภาพการทำงานที่ความเร็ว 450 Mbps. ตามมาตรฐาน 802.11n และ Instant 220 series อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่รองรับการใช้งานที่ความเร็ว 1.3 Gbps. นอกจากนั้นยังเสริมการทำงานด้วย Client Match และ airtime fairness เทคโนโลยีที่จะทำให้เครื่องลูกข่ายเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเลือกหาช่องสัญญาณ WiFi ได้ ตลอดเวลาเพื่อประสิทธิภาพที่ดีและให้ใช้งานได้ความเร็วสูงสุดที่สุด และตัดปัญหาการรบกวนที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ซึ่งระบบเครือข่ายไร้สาย Cloud Wi-Fi จาก อรูบ้า นั้นช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายไร้สายให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน


  • ให้ความยืดหยุ่นและเสถียรภาพในระดับเอ็นเตอร์ไพร์ส: โซลูชั่น เครือข่ายไร้สาย Aruba cloud Wi-Fi คือระบบเครือข่ายไร้สายหนึ่งเดียวที่สามารถทำงานได้เต็ม 100% โดยไม่ต้องอาศัยเครือข่ายภายนอกอย่าง WAN และเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสำรองเข้าทำงานแทนระบบหลักทันที รวมถึงรองรับการสับเปลี่ยนการเชื่อมต่อแบบ VPN ไปยัง site สำรอง นอกจากนั้น Aruba Central ที่ถูกโฮสต์ไว้หลายแห่งและหลากหลายผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าระบบจะพร้อมมากที่สุดสำหรับการใช้งานจากทั่วโลก


  • สถาปัตยกรรมที่เป็นเจ้าของได้: อรู บ้า เป็นผู้ให้บริการเพียงหนึ่งเดียวที่นำเสนอระบบเครือข่ายไร้สายที่มี สถาปัตยกรรมรองรับได้ทั้งการบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านคลาวด์และการบริหาร จัดการผ่านระบบโมบิลตี้คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งอยู่ภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเลือกติดตั้งโซลูชั่นแบบใดแบบหนึ่งให้กับทั้งสำนัก งานใหญ่และสาขารวมถึงในบ้าน ได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและได้ความยืดหยุ่นจากระบบจัดการผ่านคลาวด์ หรือเลือกใช้ระบบจัดการที่มีมาให้พร้อมกับตัวอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายไร้สายจาก อรูบ้า ยังใช้งานได้ง่ายด้วยตัวเลือกให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดการเข้าใช้งานใน อุปกรณ์แต่ละตัวหรือจะจัดการจากส่วนกลางก็ได้ นอกจากนั้นแล้วการสมัครเข้าใช้บริการ Aruba Central ยังรวมถึงบริการสนับสนุนด้านเทคนิค ที่เต็มไปด้วยความรู้ต่างๆ รวมถึงแหล่งชุมชนออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


ปัจจุบัน PacketLogix, Inc. พันธมิตรด้านช่องทางจัดจำหน่ายของ อรูบ้า เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้ทดลองการใช้งานโซลูชั่น Aruba Cloud Wi-Fi บอกว่าจะแนะนำให้กับทั้งลูกค้าใหม่และปัจจุบัน “ด้วยความง่ายในการจัดการเครือข่ายที่ถูกจำลองขึ้นมา โซลูชั่น Aruba Cloud Wi-Fi ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างให้กับลูกค้าของเรา” เบน รัสเซล วิศวกรระบบอาวุโสของ PacketLogix, Inc. ให้ความเห็น “ระบบจัดการแบบคลาวด์เป็นโซลูชั่นด้านไอทีที่เป็นแนวคิดที่ดี สำหรับองค์กรที่มีสาขาอยู่ในหลายพื้นที่และมีทรัพยากรจำกัด มั่นใจได้เลยว่าลูกค้าที่นำโซลูชั่นนี้ไปใช้จะได้รับประโยชน์ ความสะดวกสบายและคุ้มค่า จากโซลูชั่นใหม่ Aruba Cloud Wi-Fi แน่นอน”


“ความ สัมพันธ์ของการใช้ระบบไอทีในองค์กรเอ็นเตอร์ไพร์สขยายตัวมากขึ้น ทั้งในรูปของแอพพลิเคชั่นและบริการบนคลาวด์ จึงไม่น่าแปลกใจที่ระบบบริหารจัดการเครือข่ายคลาวด์ผ่าน Wi-Fi กลายเป็นโซลูชั่นที่องค์กรธุรกิจนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร์สที่มีการทำงานแบบกระจายศูนย์” โรฮิต มีห์รา รองประธานระบบโครงสร้างเครือข่าย ของ International Data Corp. (IDC) ให้ความเห็นพร้อมกล่าวเสริมว่า “ระบบเครือข่ายแบบ Cloud Wi-Fi นั้น สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าและลดภาระของฝ่ายไอทีไปได้แบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังช่วยให้องค์กรเอ็นเตอร์ไพร์สมีต้นทุนที่ต่ำลงในการเป็นเจ้าของ ระบบ นั่นหมายถึงหลายองค์กรไม่จำเป็นต้องแลกอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งความน่าเชื่อ ถือ, ประสิทธิภาพและเสถียรภาพการทำงานที่มีอยู่บนเครือข่ายไร้สายของเดิม ด้วยความสามารถของระบบแบบ Cloud Wi-Fi ทำให้ อรูบ้า สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ WiFi แบบเดิมด้วยจุดเด่นของโซลูชั่นที่ทำงานบนคลาวด์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมให้ตลาดของคลาวด์เติบโตอย่างต่อเนื่อง”
Aruba Central ระบบบริหารจัดการบนคลาวด์ที่ให้การบริการจัดการที่ใช้งานง่ายได้จากจุดเดียว
Aruba Central เป็นบริการที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครเข้าใช้งาน ในรูปแบบของบริการระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานของคลาวด์แบบใหม่ ที่ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถบริหารจัดการเครือข่ายที่กระจายอยู่ตามสำนักงาน สาขา หรือสำนักงานที่ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Instant หลาย ชุดจากจุดเดียว ด้วยการออกแบบให้สามารถขยายเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ให้ทำงานได้อย่างรวด เร็ว และมีระบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟซที่ตอบสนองการใช้งานอย่างดีรวมถึงรองรับการทำ งานร่วมกับผู้ให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ที่หลากหลายและกระจายอยู่ ทั่วโลก ทำให้ Aruba Central นำเสนอประสิทธิภาพและเสถียรภาพการทำงานระดับสูงสุดในทุกสภาพการใช้งาน อีกทั้งยังให้ความสามารถด้านการเชื่อมต่อแบบ zero-touch พร้อม การบริหารจัดการที่ครบครัน ซึ่งช่วยในเรื่องการตั้งค่าการใช้งานและจัดการเฟิร์มแวร์ในตัวอุปกรณ์ได้จาก ศูนย์กลาง และยังมีระบบตรวจสอบการทำงานพร้อมทำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนระบบ รวมถึงการบันทึกรายละเอียดตามกฏระเบียบรวมถึงประวัติการใช้ข้อมูลที่เกิด ขึ้นบนเครือข่าย ผลลัพธ์ที่องค์กรได้รับคือสามารถบริหารจัดการเครือข่าย Aruba Instant ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้นยังมีการแนะนำบริการใหม่ในรูปแบบเว็บไซต์ชื่อ eSupport ที่เปิดให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้งาน Aruba Central ในการรับบริการสนับสนุนทางด้านเทคนิค หรือเข้าถึงความรู้ต่างๆ รวมถึงบทเรียนและคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและชุมชนผู้ใช้งานสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกัน


Aruba Instant 155 AP ให้ประสิทธิภาพสุดยอดในการเชื่อมต่อทั้งเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย
ครอบคลุมทุกการใช้งาน อรูบ้า แนะนำ Instant 155 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบใหม่ที่มี 3 เสาสัญญาณ 3 ช่องทางรับ-ส่งข้อมูลที่ติดตั้งบนเดสก์ท้อปได้ย่างง่ายดาย เพื่อมาเป็นส่วนเสริมสายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญานแบบ Instant โดยให้ความเร็วในการทำงานสูงถึง 450 Mbps. และช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระดับกิกะบิตอีเธอร์เน็ตแบบ Power over Ethernet (PoE) จำนวน 4 พอร์ต สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์, หัวโทรศัพท์แบบ IP Phone และอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอื่นๆ โดยInstant 155 เหมาะสำหรับการใช้งานในสำนักงานสาขาหรือที่อยู่ระยะไกล โดยอุปกรณ์รุ่นใหม่นี้ยังคงใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการใหม่ Aruba Instant OS Version 3.3 ที่ปรับปรุงเรื่องของความเสถียรทำให้เครือข่ายยังคงสามารถทำงานได้อย่างต่อ เนื่อง แม้ว่าช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่องใดช่องหนึ่งจะมีปัญหาใช้การไม่ ได้ ซึ่งซอฟต์แวร์ใหม่นี้รองรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอีเธอร์เน็ตแบบคู่ขนานและ ยังสามารถใช้งานผ่ายทางเครือข่ายเซลลูล่าร์แบบ 4G อีก ด้วย พร้อมทั้งสามารถกำหนดตารางเวลาการอัพเกรดระบบได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อปรับปรุงความพร้อมของเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูง สุด


Aruba Instant 220 Series Access Points
Aruba 220 Series อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ClientMatch technology ที่ถูกสร้างมาเพื่อการใช้งานบนมาตรฐาน 802.11ac ช่วยให้องค์กรระดับเอ็นเทอร์ไพร์สประหยัดทั้งเงินและเวลา แตกต่างจากอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายแบบ 802.11ac ทั่วไป Aruba 220 Series ใช้กำลังไฟในการทำงานน้อยมาก นอกจากนั้นยังมีโหมดทำงานแบบประหยัดไฟ หรือ power-efficient mode ที่ทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ในความเร็วที่ต่ำลง พร้อมทั้งรองรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้ามาตรฐาน 802.3af PoE อีกด้วย


ClientMatch technology เป็นเทคโนโลยีที่มีเฉพาะในอุปกรณ์ของ อรูบ้า เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา “ยึดติด” กับ  Access Point หรือ “sticky clients” ซึ่งเกิดขึ้นทั้งกับเครือข่าย WiFi แบบ 802.11ac และ 802.11n เมื่ออุปกรณ์ไร้สายไม่สามารถเชื่อมเข้าหา Access Point ที่ดีที่สุดได้ ปัญหาที่เรียกว่า “การยึดติด” กับ Access Point นั้นเกิดขึ้นจากกลไกเปลี่ยนถ่ายการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ดีพอ ขาดระบบการดูแลเรื่องของสัญญาณการรบกวนระหว่างจุดเชื่อมต่อแต่ละตัวที่ดีพอ และยังรวมถึงการแข่งกันแย่งช่องสัญญาณของอุปกรณ์อื่นที่มีความเร็วน้อยกว่า ซึ่งเทคโนโลยี ClientMatch เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการใช้งานระบบ WiFi ให้กับอุปกรณ์ลูกข่าย ด้วยการเข้ามาควบคุมการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อข่าย WiFi ของอุปกรณ์ลูกข่ายต่างๆ รวมถึงการตัดสินใจในเรื่องการการย้ายการเชื่อมต่อไปยัง Access Point ที่เหมาะสมที่สุด


Aruba S1500 อุปกรณ์สวิตซ์ที่ออกแบบมาสำหรับระบบไร้สายที่เหมาะกับระบบควบคุมบนคลาวด์ สำหรับการใช้งานในสำนักงานสาขาทั่วไป
Aruba S1500 ใหม่ เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาขยายสายผลิตภัณฑ์ด้านสวิตซ์สำหรับระบบการทำงานแบบโมบิ ลิตี้ของอรูบ้า ทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ และราคามิตรภาพ เหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดกลาง โดยสามารถนำไปใช้งานได้กับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายตระกูล Instant โดยตัวสวิตซ์นั้นสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายด้วยมาตรฐาน PoE นอกจากนั้นยังสามารถใช้งานระบบเครือข่ายท้องถิ่นเสมือน (VLAN) บนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Instant ได้ทันที รวมถึงมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายแปลกปลอมเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายผ่านระบบควบคุมเสมือน Instant virtual controller นอกจากนั้น Aruba S1500 ยังนำเสนอนวัตกรรมด้านการจัดการพลังงานและการจัดลำดับความสำคัญของระบบ PoE ให้กับอุปกรณ์สำคัญทางธุรกิจที่เชื่อมต่อเข้ากับสวิตซ์ โดยผู้ใช้สามารถเลือก S1500 ที่มีจำนวนพอร์ตใช้งานตั้งแต่ 12, 24 และ 48 พอร์ต รวมถึงพอร์ตเชื่อมต่อ (Uplink port) ความเร็วระดับกิกะบิต อีเธอร์เน็ต สูงสุด 4 พอร์ต


ราคาและความพร้อมในการวางตลาด
ปัจจุบัน Aruba Central เปิดให้ใช้บริการแล้ว โดยมีอัตราค่าบริการในสหรัฐอเมริกาที่ 140 ดอลลาร์ต่ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สำหรับ Aruba Instant พร้อมวางตลาดเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในราคา 895 ดอลลาร์ ส่วน Instant 225 พร้อมวางตลาดเดือนตุลาคม 2556 ในตลาดสหรัฐอมเริกาในราคา 1,295 ดอลลาร์ สำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ Aruba Instant OS version 3.3 พร้อมให้ใช้งานฟรีสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้อุปกรณ์ในตระกูล Aruba Instant ด้าน Aruba S1500 Mobility Access Switch พร้อมจำหน่ายแล้วสำหรับรุ่นที่มีพอร์ตการใช้งาน 24 และ 48 พอร์ต ส่วนรุ่น 12 พอร์ตนั้นจะพร้อมวางตลาดในช่วงปลายปี 2556 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 1,595 ดอลลาร์ ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่น Aruba cloud Wi-Fi ขอเชิญเข้าชมได้ที่ www.cloud.arubanetworks.com


เกี่ยวกับ อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ อิงค์
อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ คือผู้นำทางด้านโซลูชันการควบคุมการใช้งานเครือข่ายล้ำยุคสำหรับอุปกรณ์โมบายเอนเตอร์ไพร์ส สถาปัตยกรรม Mobile Virtual Enterprise (MOVE) ของบริษัทผสานรวมเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายให้สามารถควบคุมได้อย่างไร้ รอยต่อบนโซลูชันเดียว ตอบโจทย์โมบิลิตี้ให้เครื่องลูกข่ายในการใช้งานภายในสำนักงานใหญ่ และการใช้เครื่องลูกข่ายนอกสถานที่ของพนักงานรวมถึงการใช้งานของลูกค้า องค์กรธุรกิจนั้นๆ ด้วยการควบรวมระบบควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย จะช่วยตอบสนองการใช้ BYOD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำลงกว่าเดิม


บริษัทได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และ Russell 2000® โดยอรูบ้า มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย และมีการดำเนินธุรกิจอยู่ในทั้งทวีปอเมิรกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟฟริกาและเอเซียแปซิฟิก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอรูบ้า เชิญเยี่ยมชมได้ที่ http://www.arubanetworks.com โดยสามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ของอรูบ้า ได้ทั้งทาง Twitter และ Facebook และสามารถแสดงความคิดเห็นทางด้านเทคนิคในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบไร้สายและผลิตภัณฑ์ของอรูบ้า ผ่านทางชุมชนสังคม Airheads Social ที่ http://community.arubanetworks.com

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======